Dundr, M., Klímová, H., & Hulcr, J. (1998).
Znáte přírodní látky a biochemii?: pracovní sešit pro studenty všech typů středních škol.
Prospektrum.

Holeček, M. (2006).
Regulace metabolizmu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin.
(1. vyd., 286 s.)
Praha: Grada.

Kittnar, O. (2011).
Lékařská fyziologie.
(1. vyd., 790 s.)
Praha: Grada.

Kittnar, O., & Mlček, M. (2009).
Atlas fyziologických regulací.
(1. vyd., 316 s.)
Praha: Grada.

Klimešová, I., & Stelzer, J. (2013).
Fyziologie výživy.
(1. vyd., 177 s.)
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kumstát, M. (2013).
Postprandiální termogeneze u trénované a netrénované populace.
[online]. [cit. 2013-06-26]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií. Vedoucí práce Luboš Hrazdira.
Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/99639/fsps_d/>.

Langmeier, M. (2009).
Základy lékařské fyziologie.
(1. vyd., 320 s.)
Praha: Grada.

Loon, van L., Hawley, J.A., Tipton, K., Gibala, M.J., Jeukendrup,  A., Burke, L.M., & Gleeson, M. (2011).
Sport Nutrition Conference booklet.
Spain: Mallorca.

Mandelová, L. (2006).
Fyziologie výživy.
[online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2013-06-25]. Elportál.
Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=702209>. ISSN 1802-128X.

McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2007).
Exercise Physiology. Energy, Nutrition &Human Performance.
Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9780781749909.

Silbernagl, S. & Despopoulos, A. (2004).
Atlas fyziologie člověka.
(6. vyd., zcela přeprac. a rozš., xiii, 435 s.)
Praha: Grada.

Stipanuk, M. H. (2006).
Biochemical, physiological, & molecular aspects of human nutrition.
Saunders Elsevier.

Stránský, M. & Ryšavá, L. (2010).
Fyziologie a patofyziologie výživy.
(1. vyd. 182 s.)
České Budějovice: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta.

Švíglerová, J. & Slavíková, J. (2008).
Fyziologie gastrointestinálního traktu.
(1. vyd., 110 s.)
Praha: Karolinum.

Řezáčová, M. & Stoklasová, A. (2008).
Základy biochemie lidského organismu.
(1. vyd.,123 s.)
Praha: Karolinum.

Trojan, S. (2003).
Lékařská fyziologie.
(4. přeprac. a dopl. vyd., 771 s.)
Praha: Grada.

Wilhelm, Z. (2010).
Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy.
(4. vyd., 117 s.)
Brno: Masarykova univerzita.

Whitney, E. & Rolfes, S. (2008).
Understanding nutrition.
(11th ed., xvii, 960 p.)
Australia: Wadsworth, Cengage Learning.


Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Seznam použité literatury
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900426054.jpg