Fyziologie výživy
Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Tuky
http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MH900448467.jpg
1.    Acylglyceroly jsou estery:2.    Lipidy dělíme na jednoduché a složené
     (uveďte zástupce obou skupin)


3.    1g tuku:                kJ                kcal4.    Jak se z chemického hlediska liší tuky od olejů?


5.    Kde se nejvíce v lidském organismu vyskytují acylglyceroly?

a)    s funkcí zásobní:

b)    s funkcí ochrannou a tepelné izolační:6.    Jaké jiné funkce představují tuky pro člověka?7.    V jaké potravě se vyskytuje cholesterol?8.    Vyjmenuj hlavní funkce cholesterolu pro člověka:9.    Jaké je nebezpečí cholesterolu pro člověka?10.    Jak se nazývají souhrnně enzymy, které rozkládají v trávicím traktu triacylglyceroly?11.    Kde převážně probíhá trávení tuků u člověka?12.    Vyjmenuj enzymy slinivky břišní podílející se na trávení:13.    Emulgací tuků se                povrch tukových částic a tím se14.    Většina tuků se vstřebává v                části tenkého střeva (                ) difúzí.15.    Kde probíhá reesterifikace produktů trávení acylglycerolů?16.    MK o kratším řetězci jsou resorbovány a následné transportovány oběhem do17.    MK o delším řetězci vyžadují po reesterifikaci vznik                nutných pro transport
těchto částic přes                cévy do krevního oběhu.18.    Rozdělte MK dle nasycenosti na 2 skupiny a uveďte jejich příklad :

a)    + příklad

b)    + příklad19.    Rozdělte MK dle počtu dvojných vazeb:

a)    + příklad

b)    + příklad20.    Rozdělte MK (PUFA) dle umístění dvojně vazby a uveďte příklad:

a)    + příklad

b)    + příklad