CHARAKTERISTIKA PLAVÁNÍ

Na plaveckou pohybovou činnost se můžeme podívat ze dvou základních hledisek

  • hledisko strukturální
  • hledisko fyziologické

Hledisko strukturální

Plavání můžeme charakterizovat jako SPORT CYKLICKÝ, ve kterém odlišujeme fázi PRACOVNÍ a fázi ODPOČINKOVOU.

Pokud však mluvíme o plavání jako o sportu cyklickém, musíme myslet na to, že fázi odpočinkovou jsme schopni realizovat až po určitém zvládnutí plavecké techniky. Začátečníci, kteří se plavání teprve učí, zapojují svaly nejen v nesprávnou dobu, malou nebo příliš velkou intenzitou, ale někdy i ty svaly, které dobrý plavec vůbec nezapojuje. Často jsou potom svaly v neustálé tenzi, což vede k brzké únavě a nutnosti ukončit tuto činnost. Proto je třeba se naučit takovou techniku, která nám umožní po fázi pracovní využít fázi odpočinkovou k uvolnění a regeneraci svalu. To potom vede k ekonomické a opravdu cyklické činnosti.

Naším cílem tedy nebude učit se plavat RYCHLE, ale technicky správně a POMALU.

Hledisko fyziologické

Závodní plavání můžeme charakterizovat jako sport RYCHLOSTNĚ SILOVÝ, nebo spíše jako rychlostně vytrvalostní. V tomto sportu se uplatní všechny složky krytí energie

Tato charakteristika platí především pro bazénové plavání. Zhruba 80% výkonů trvá do 2 minut. To znamená, že plavci disponují vysokou kapacitu jak aerobní, tak anaerobní. Pokud se plavec specializuje na 100 a 200 metrové tratě (to je nejběžnější kombinace), podíl aerobního a anaerobního krytí spotřeby energie je téměř shodný, ale obrácený. U stometrové tratě se využívá 37% aerobní práce a 63% anaerobní. U dvěstěmetrové tratě je krytí spotřeby energie cca 65% aerobně 35% anaerobně.

Sprinter, který plave 100 metrovou trať (cca 50 vteřin), je srovnatelný s atletem, který běhá 400 metrů. Na obrázku 1 vidíme různé mechanismy krytí energie při různé délce výkonu.

obrázek

Obr. 1 Mechanismy krytí spotřeby energie v závislosti na době trvání výkonu

Pokud se jedná o výkony na úrovni požadavků na splnění zápočtu, jedná se o čas cca 6:30 minuty. Z uvedeného je jasné, že naše snaha bude především směřována především ke zvládnutí správné a efektivní techniky a k vytrvalostnímu pojetí plavání.

Ke splnění tohoto cíle musíme zvládnout dvě základní dovednostiDÝCHÁNÍ A SPRÁVNOU POLOHU TĚLA

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 11:32:12