VI. VODNÍ PÓLO

Vodní pólo je kolektivní hra, která se odehrává ve vodním prostředí. Je to tradiční sport, o jehož oblíbenosti a rozšíření svědčí to, že byl již v roce 1900 zařazen jako první kolektovní sport na OH. Od roku 2000 je na prohramu OH také vodní pólo žen.

obrázek

Obr. 57 Vodní pólo na OH 1904 (Author: unknown Source: "Spalding's Official Athletic Almanac", report by J.E. Sullivan, 1905)

Charkteristika sportu

Vodní pólo bývá chrakterizováno jako sport, který spojuje charakteristiky ledního hokeje (nasazení, souboje, kontakt, basketbalu (práce s míčem, pravidla) a fotbalu (přelévání hry od branky k brance, taktika).

O náročnosti tohoto sportu svědčí to, že byl v roce 1991 charakterizován jako „nejnáročnější sport co se týká fyzických nároků na sportovce“ ( Ludovise, Barbie. “In Demand, This Sport is Top.” Los Angeles Times, 16 January 1991, C1, C6)

Hráči vodního póla musí spojovat dovednosti plavecké i herní. V jednom zápase naplavou 1000 – 1500m, během hry dochází ke změnám rychlosti plavání i změnám plaveckých zůsobů. Časté jsou krátké sprinty a změny směru plavání, k tomu musí ovládat míč a sledovat hru. Při častých soubojích ztrácí hráči značné množství energie. Proto také hráči vodního póla naplavou denně cca 6 km, mimo to nacvičují techniku hry s míčem, činnosti jednotlivce, taktiku apod.

Výdej energie během zápasu je charakterizována z cca 40 - 50% jako anerobní, z 50 – 60% aerobní. To ukazuje na nutnost vysoké trénovnosti jak vytrvalostní, tak rychlostní složky.

Někteří autoři uvádí, že naměřili u elitních póloistů o 6-20% vyšší hodnoty VO2max než u plavců stějné výkonnostní úrovně.

Snyder, Pete, Ph. D.

WATER POLO FOR PLAYERS & TEACHERS OF AQUATICS ©2008 in: http://www.la84foundation.org/3ce/CoachingManuals/LA84WaterPolo.pdf

obrázek

Obr. 58 Zásah brankáře, zdroj: http://www.startfoto.sk/gallery2/main.php?g2_itemId=83406&g2_GALLERYSID=9fc29a1a3698d59fdbe690b033ceb3f7

Historie

Počátek hry je spojován se slavnostmi v anglických městech v polovině 18 století, kde hráli hráči „ragby“ ve vodě aby přilákali více návštěvníků.

Koncem první poloviny 19. století vzniklo vodní pólo jako „fotbal ve vodě“. Tenkrát seděli hráči na sudech a míč posouvali k brance pomocí pádel. Do současné podoby se vodní pólo vyvinulo mezi lety 1880 a 1888. Roku 1876 napsal skot William Wilson první pravidla, v roce 1908 vznikla Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) a byla sjednocena pravidla hry, která se poté ještě několikrát měnila.

Slovo „pólo“, které spojuje někdy tento sport s koňským pólem má základ v indickém slově „pulu“, což byl míč vyrobený z indické gumy.

Ve vodním pólu se pořádá jak mistrovství světa, tak Světový pohár. Nejúspěšnějším státem ve světových soutěžích je Maďarsko.

Tabulku úspěšnosti jednotlivých zemí na OH najdete na stránkách

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_p%C3%B3lo_na_letn%C3%ADch_olympijsk%C3%BDch_hr%C3%A1ch

S maďarským týmem je také spojován nejkrvavější zápas historie na OH, a to v Melbourne v roce 1956, v roce okupace Maďarska Sovětskou armádou. O této události byl natočen dokumentární film http://www.freedomsfury.net/main.html , http://www.filmbaby.com/films/2438

Základní pravidla

Hřiště pro vodní pólo je vytyčeno na vodní hladině, viz obrázek XY.

obrázek

Obr. 59 Hřiště pro vodní pólo ( http://www.stepp.cz/index.php/cs/ostatni/ke-stazeni/category/5), staženo 10.10.2012

obrázek

Obr. 60: Stadion na vodní pólo, autor neznámý, zdroj internet

Základní pravidla najdete na stránkách FSPS MU http://www.fsps.muni.cz/~kse/vyuka/plavani/polo_pl_050508.pdf

DOVEDNOSTI VYUŽÍVANÉ PŘI VODNÍM PÓLU

Plavání a specifické plavecké dovednosti

Vysoká úroveň plaveckých dovedností je základem vodního póla.

Trénink plavání je zejména v mladším věku hlavní náplní tréninku. Jedná se o plavání jak vytrvalostní pro získání vysoké aerobní kapacity, tak trénink sprintů. Ty jsou ve hře velice důležité, proto je třeba, aby hráči vodního póla byli velmi dobrými sprintery.

Hráči vodního póla používají nejčastěji plavecký způsob kraul, především v jeho modifikaci s hlavou nad hladinou pro orientaci ve hře a při vedení míče. Dále využívají plavecký způsob znak, prsa a nezávodní plavecký způsob, tzv. bok.

K dalším dovednostem potřebným pro patří .

Dovednosti bez míče

Šlapání vody

Starty – získání vysoké plavecké rychlosti z klidu, z polohy na prsou, z polohy na boku, z polohy na zádech, ze střehové pozice

Výšlapy – získání co nejvyšší polohy ve vertikální poloze, vhodné pro přijímání přihrávek a pro střelbu

Rychlé změny směru plavání – změny při plavání jedním plaveckým způsobem, změny rychlosti při změně plaveckého způsobu. Plavání vpřed, obrat, plavání zpět.

Zastavení s protipohybem paží

Dovednosti s míčem

Dribling – vedení míče při plavání, změny směru, změny rychlosti

Uchopení míče – horní a spodní uchopení, uchopení a držení míče při plavání

Hody – různé druhy hodů, vrchní hod, boční hod, trčení, nadhození, zadovka

Chytání míče – chytání z přihrávky, různé intenzity přihrávky, krátká, dlouhá vzdálenost, sražení míče na hladinu.

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 14:03:04