POLOHA TĚLA

Pro správné plavání je velice důležitá poloha těla. Požadavky na optimální polohu těla jsou u různých plaveckých způsobů rozdílné. Základem je však splývavá (hydrodynamická) poloha, kdy plavec leží natažen, paže jsou ve vzpažení, ramena vytažena, hlava je schována mezi pažemi (plavec tiskne bicepsy za uši), lokty napjaty, ruce na sobě. Zadek je zatažen, kolena propnutá, chodidla natažená. V této poloze klade plavec minimální odpor, tělo je nejlépe obtékáno vodou. Jakákoli odchylka od optimálního provedení má za následek výrazný nárůst odporu vody.

Koeficient odporu tělesa kapkovitého tvaru je 0,06.

Koeficient tělesa tvaru obrácené misky je 1,26.

obrázek

Obr. 4 Správná poloha těla, vytažení ramen. Foto autor

Tato základní poloha se uplatní ve všech plaveckých způsobech. U prsou je tato poloha nezbytná pro správné splývání po kopu nohama, u kraulu a znaku se využívána víceméně neustále (především poloha trupu a nohou), u motýlku především po zasunutí paží do vody a následné vlně.

Tuto optimální polohu je třeba udržet i při plavání.

Nyní se soustředíme především na plavecký způsob kraul (platí i pro znak a motýlek).

Prsa jsou v tomto smyslu trochu odlišná, technika bude popsána v technice prsou.

POLOHA TĚLA - KRAUL

Správná poloha těla je spojitá nádoba s prací nohou.

Správnou polohu je třeba udržovat při plavání. Pokud mluvíme o kraulu (znaku), je základem správné polohy poloha celého těla na hladině. Toho dosáhneme především tím, že optimalizujeme práci nohou. To znamená, že nohy kopou správně. Pro tento správný pohyb je třeba, aby měl plavec extrémně uvolněný hlezenní kloub.

obrázek
obrázek
obrázek

Obr. 7, 8, 9 Extrémně uvolněný hlezenní kloub. Foto autor

Aktivní sportovci, kteří běhají, skáčou, často mění směr běhu, musí mít kotník pružný, ale relativně pevný. Tím jsou výrazně handicapováni pro plavání.

Tuhý kotník ð nesprávná práce nohou ð vysazený zadek ð v této poloze nelze správně vytočit trup ð bez vytočení trupu nemohu správně nadechnout ð bez nádechu nemohu plavat delší dobu

Avšak i „tuhým“ kotníkem se dá plavat správně. Jen je třeba počítat s tím, že tito jedinci budou muset na sobě pracovat více než ti, kteří mají pro plavání lepší předpoklady

Můžeme s nadsázkou říci, že základem plavání (kraul, znak, motýlek) je optimální pohyblivost v hlezenním kloubu.

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 13:33:19