TECHNIKA STARTŮ A OBRÁTEK

Plavecký závod začíná startovním skokem (prsa, kraul a motýlek) nebo startem z vody (znak). Startovní skok se stejně jako technika plavání vyvíjel, v současnosti se používají dvě techniky, klasická a atletická. V poslední době si technika atletického startu získává stále větší oblibu. Je to dáno změnou pravidel, kdy je již za první předčasný start závodník diskvalifikován.

Popíšeme zde starty z bloku, start z vody (znak) je mimo závody minimálně používán.

Rozhodující fáze startu

· startovní reakce

· síla odrazu

· správná technika skoku

· správné vklouznutí do vody

· optimální poloha pod hladinou

· správná práce nohou a vyjetí na hladinu

· správné zahájení plavání

Start z bloku klasický - motýl, prsa kraul

 1. na povel „na místa“ stojí plavec na přední straně bloku, palce přesahují přes přední hranu
obrázek

Obr. 38 Zaklesnutí prstů za startovní blok. Autor

 1. chodidla jsou opřena rovnoběžně v šířce boků
 2. nohy jsou pokrčeny, plavec je předkloněn, hlava v prodloužení trupu, paže se drží zepředu bloku (vně chodidel nebo mezi chodidly)
 3. po startovním povelu se plavec odráží nejprve rukama od bloku, poté nohama, celé tělo se pohybuje vpřed, paže hmitnou spodním obloukem vpřed do směru skoku (šikmo k vodní hladině)
 4. po odskoku je tělo mírně prohnuté, hlava je nejdřív zvednutá, následně se schová mezi paže a plavec se zanoří se zpevněným trupem tam, kde se ruce dotkly hladiny. Jeho snahou je zasunout trup do jednoho „kroužku“ jako skokani do vody
 5. pod hladinou se mírně prohýbá, u kraulu a motýlku provádí kopy nohama, u prsou začne záběr pažemi
 6. při prsou - jeden dlouhý záběr pažemi až do připažení, následným kopem se plavec dostane na hladinu

Atletický start

1. poloha nohou na bloku je jako u atletů při nízkém startu, přední noha prsty přesahuje za hranu bloku

2. paže se drží za spodní okraj bloku, trup je posunut těžištěm na zadní nohu

3. při odrazu nejprve zapojíme zadní nohu, potom paže a nakonec přední noha,

další fáze jsou shodné s klasickým startem

Rozdíl mezi oběma starty je ve výsledku minimální. Srovnáním našeho nejlepšího sprintera bylo zřejmé, že při atletickém startu plavec reaguje rychleji, je dříve ve vodě. Neskočí však tak daleko jako při klasickém startu (odraz jednou nohou), při výjezdu se ukázaly oba starty shodné.

Výhodou atletického startu je posunutí těžiště vzad, což umožní stabilní postoj a menší riziko přepadnutí plavce do vody.

Chyby v technice startu

• nevyvážený postoj

• špatný postoj – příliš vysoký nebo naopak nízký

• odraz směřuje příliš do výšky – zalomení v pase

• špatný odraz – plochý pád na hladinu

• odraz příliš vpřed - plochý pád na hladinu

• nezpevněný trup při odrazu

• nezpevněný trup při dopadu

• špatný výjezd - záběry pod vodou začnou příliš brzy nebo naopak pozdě

obrázek

Obr. 39 Různá pojetí startu na vrcholné soutěži. Zdroj: www.swim-teach.com

Pravidla startu

 • U volného způsobu, motýlka a znaku se musí plavec vynořit na hladinu do 15m
 • U prsou může plavec udělat pod vodou jeden dlouhý záběr pažemi až za kyčle, jeden delfínový kop, během druhého záběru paží se musí hlava vynořit nad hladinu

OBRÁTKY

Prsařská

Po naplavání na obrátku a po současném doteku oběma rukama současně na obrátkové stěně plavec povolí paže v loktech, po odrazu obou paží od stěny první opouští stěnu ruka, která je na straně obratu a přitahuje se ke hrudníku. Druhá ruka odrazem od stěny pomáhá k obratu o 180°, nohy jsou na obrátkové stěně pod tělem u sebe. Ruka, která opustila stěnu se později přenese pod vodou a připojí se k první ruce. Až je plavec připraven na odraz ve splývavé poloze, následuje odraz nohou tělo se dostane do proudnicové polohy, paže jsou vytaženy z ramen vpřed.

Další pohyb vpřed popisují uvedená pravidla

SW 7.6 pravidla prsařské obrátky

Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny bazénu oběma rukama současně na hladině, nad ní nebo pod ní. Hlava může být po posledním záběru paží před dohmatem na stěnu potopena za předpokladu, že protne hladinu vody v některém bodě během posledního úplného nebo neúplného tempa před dotykem.

SW 8.5 pravidla motýlové obrátky

Při startu a obrátkách může plavec provést jeden nebo více kopů a jeden záběr pažemi pod vodou, musí se však jimi dostat zpět na hladinu. Plavci je dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody a plavec musí zůstat nad hladinou až do další obrátky nebo dokončení závodu.

Kraulová kyvadlová obrátka

Plavec neplavává kraulem k obrátce. V blízkosti stěny se vytočí na bok (jako při nádechu) a dohmatává na stěnu jednou rukou. Druhá zůstává u těla. Po doteku krčí paži v lokti a dostává se loktem téměř na stěnu. Poté následuje natahování paže v lokti a odraz paží do protisměru tak, aby hlava a trup se přetáčely do budoucího směru v předozadní kolmé rovině. Zároveň jsou nohy ve vodě krčeny a pot tělem přitahovány směrem ke stěně. To vše se děje na boku. Natažená paže jde obloukem nad vodou do budoucího směru, paže, která zůstala u boků protipohybem k vodní hladině napomáhá celému pohybu. Paže se pod vodní hladinou spojí, nohy jsou opřeny o stěnu bazénu, plavec zaujme splývavou polohu a poté nastává odraz. Ten je většinou prováděn na boku, během vlnění pod vodou se plavec dostává do polohy obličejem ke dnu. Někteří plavci i pod vodou zůstávají na boku, výjezd na hladinu je již na břiše, aby plavec mohl navázat plynule na plavání.

Doba trvání kyvadlové obrátky je cca 0,8 – 1,0 sekunda.

Kraulová kotoulová obrátka

Plavec skončí poslední nádech a záběr před stěnou. Obě paže se rychle přitáhnou k bokům, současně se potápí hlava a vysazují boky. Nohy jsou napjaté, dokud jsou paty ve vodě, pak se rychle pokrčují a urychlují přetočení. Chodidla jdou kolem hýždí na stěnu, před odrazem se tělo částečně přetáčí kolem podélné osy, chodidla se dotknou na stěně v úrovni hladiny vody a tělo je před odrazem v poloze na bok. Paže jsou před přetočením v připažení a v době odrazu jsou před tělem. Otočení do polohy na prsa se dokončí po odrazu. Zahájení záběru je shodné s popisem po startu.

Doba provedení kraulové kotoulové obrátky je 0,4 - ,05 sekundy.

Chyby v provedení obrátky

• špatné naplavání na obrátkovou stěnu – plavec je příliš blízko nebo naopak daleko

• špatně provedena rotace těla – plavec vyjede brzy na hladinu

• nádech v posledním tempu před obrátkou – snížení rychlosti při naplavání

• pomalá rychlost před naplaváním na obrátku

• brzký odraz, kdy ještě plavec není ve splývavé poloze, nebo paže nejsou spojeny

• nádech v prvním záběru po obrátce (u sprinterů)

Pravidla kraulové obrátky

SW 5.2

Při dokončení každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout stěny kteroukoliv částí těla

SW 5.3

Během celého závodu musí některá část těla plavce protínat vodní hladinu, plavci je dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody.

START PŘI PLAVECKÉM ZPŮSOBU ZNAK

Při plaveckém způsobu znak se startuje z vody. Start se skládá z následujících fází.

 • při povelu startéra se plavec chytne oběma rukama za úchyt na startovním bloku
 • chodidly se opírá o stěnu ve stejné výši
obrázek

Obr. 40 Poloha před startem na znak, před povelem „na místa“ , autor

 • s povelem na místa se přitáhne pažemi k bloku
 • při startovním povelu se hlava zaklání, plavec se vzpřimuje, nohy se odráží od stěny
 • paže švihnou upažením do vzpažení, ruce se ve vzpažení dotýkají
 • tělo se prohýbá a s rukama vpředu se vnoří do vody
 • následuje vlnění pod hladinou a současně se záběrem jedné paže se plavec vynoří na hladinu
obrázek

Obr. 41 Start při znaku. Zdroj: www.swim-teach.com

Chyby v technice znakového startu

· plavec se přitahuje příliš vysoko

· nedostatečný odraz

· paže švihnou předpažením

· trup je málo prohnutý

 • vysazená poloha boků pod vodou

· záběr pod vodou je proveden oběma pažemi současně

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 13:35:17