ŘÍZENÍ PLAVECKÉHO SPORTU

Plavecký sport je řízen mezinárodní federací FINA (Federation international de Natation Amateur), která prostřednictvím svých sekcí (plavání, skoky do vody, synchronizované plavání, vodní pólo, masters, dálkové plavání…) tyto sporty spravuje a řídí. Řízením máme na mysli schvalování mezinárodních pravidel, schvalování typů povolených plavek, organizování světových soutěží apod.

Plavání je zařazeno v programu Olympijských her nepřetržitě od jejich vzniku dodnes a je považováno za jeden ze základních olympijských sportů.

Během vývoje plaveckého sportu se vyvinuly čtyři závodní plavecké způsoby, kterými se plavou následující plavecké soutěže.

Volný způsob (VZ)

50, 100, 200, 400, 800 a 1500m

Znak (Z), prsa (P) a motýlek (M)

50, 100, 200m

Polohový závod (PZ) - povinné pořadí plaveckých způsobů - motýlek, znak, prsa, volný způsob

200m, 400m,

Štafety

4x100m volný způsob

4x200m volný způsob

4x100m polohová štafeta (PŠ) - povinné pořadí plaveckých způsobů - znak, prsa, motýlek, volný způsob

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 12:56:52