ZÁCHRANA TONOUCÍHO

Vzhledem k tomu, žena toto téma byl vytvořen speciální e-learningový kurz (video dostupné na El-portálu), zaměříme se zde jen na základní poznatky, které v uvedeném materiálu nenajdete.

Indispozicí se v plavání rozumí stav, kdy plavec není schopen sám překonat vodní překážku z důvodu zranění, vysílení, postižení křečí, psychických komplikací aj. Je však při plném vědomí, nepropadá panice, vnímá a lze s ním komunikovat. Pokud není v této fázi dopomoc poskytnuta, přechází indispozice často do fáze tonutí. Dopomoc indisponovanému není totéž co záchrana tonoucího.

ROZPOZNÁNÍ MEZI TONOUCÍM A INDISPONOVANÝM PLAVCEM

Pro bezpečnost ZASAHUJÍCÍHO je toto základní věc

pokud se rozhodneme chybně, můžeme přijít o život !!

Indisponovaný plavec

- komunikuje

- provádí plavecké pohyby (účelné, pomalé, udržují ho na hladině)

- může volat o pomoc

- není zraněn

- PRO ZACHRÁNCE NENÍ NEBEZPEČNÝ

V tomto případě můžeme použít techniky, které by byly v případě tonoucího pro zachránce ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ !!

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 13:32:27