DÝCHÁNÍ

Problémy s dýcháním mají především ti, kteří se učili plavat sami nebo s nezkušeným instruktorem.

PŘI PLAVÁNÍ SE DÝCHÁ JINAK, NEŽ PŘI ČINNOSTECH NA SUCHU !

Při jakékoli cyklické činnosti na suchu (běh, jízda na kole, chůze) dýcháme v určitém rytmu. Nemusí to být však jen sport. Sledujte svoje dýchání při jakékoli činnosti.

Nadechneme a ihned postupně vydechujeme.

Dech zadržujeme ve fázi výdechu.

Podle intenzity činnosti (běh - sledování televize) pauza mezi nádechy různě dlouhá.

obrázek

Obr. 2 Dýchání na suchu

NÁDECH JE KRITICKOU FÁZÍ KAŽDÉHO PLAVECKÉHO ZPŮSOBU !

- Správné dýchání je nezbytnou podmínkou pro správné plavání

- Pokud chceme plavat dlouho, musíme u plavání dýchat

- Jestliže chceme správně dýchat, je nutné si uvědomit a plnit tři základní podmínky

o Každý plavec na chvíli zadržuje pod vodou dech

obrázek

Obr. 3 Dýchání ve vodě

VYSVĚTLENÍ

- specifická váha těla je vyšší než voda, tělo klesá bez vzduchu v plicích pod hladinu

- po dobu splývání (prsa) a dobu bez nádechů (kraul) má nadechnutý plavec optimální polohu na hladině

- pokud mám vzduch v plících, má plavec „vzduchovou rezervu“ a cítí se bezpečně

- zadržení dechu je nutné pro správný výdech a nádech

o Výdech musíme zahájit pod hladinou a ukončit nad hladinou

VYSVĚTLENÍ

1. Jakmile plavec ukončí výdech, je nucen se ihned nadechnout (platí pro špatné plavce)

Pokud aktivně vydechneme, hrudník je aktivním výdechem působením břišního svalstva a bránice stažen více, než je v „normálním klidovém stavu“. Jakmile uvolníme břišní svalstvo a bránici, hrudník se samovolně roztáhne do klidového stavu a do plic vniká vzduch (zkuste si to na suchu). Pokud výdech ukončíme POD VODOU, vdechme ihned vodu (nosem nebo ústy)

2. Pokud výdech ukončíme nad hladinou, a otevřeme ústa, je možnost ihned zahájit nádech a nevdechneme (ani nosem) vodu

3. vyfouknutím vody nad hladinou odfoukneme zbytky vody, která nám stéká po obličeji

o Při nádechu nemůžeme maximálně zabírat pažemi

!!! Nádech probíhá vždy v tzv. mezizáběrové pauze

VYSVĚTLENÍ

- Pokud chceme maximálně nadechnout, musí být hrudník a potažmo dýchací

uvolněné

- Pokud provádíme při nádechu záběr pažemi, zpevníme hrudní koš a tak omezíme možnost maximálního nádechu

- Pokud provádíme nádech při záběru pažemi (nejčastěji při kraulu), nastanou dvě nejčastější varianty – při nádechu zastavím pohyb paže a záběr je proveden nekvalitně, nebo pohyb nezastavím a provedu nekvalitní nádech

- Při nádechu otevřeme ústa, pokud ne, čím menší otvor do úst, tím vyšší rychlost

vzduchu, který vdechujeme, a vyšší možnost vdechnutí vody do plic

- Čím více otevřeme ústa, tím kratší dobu nadechujeme (nádech – kritický bod plavání)

Zadržování dechu je patrné z filmu.

Pokud plavec nezvládne správné dýchání, je to patrné na první pohled. Plavání prsama s hlavou nad vodou je velice častým jevem na bazénech i na přírodní vodě. Stejně tak pokusy o kraul, kdy se plavec „mlátí“ ze strany na stranu jsou způsobeny nesprávným dýcháním.

Pokud plavec nadechne a ihned začne vydechovat (nejčastější chyba při plavání), ukončí výdech POD VODOU. Po ukončení výdechu pod vodou MUSÍ ihned vynořit hlavu, aby se nadechl. To vede k tomu, že nemůže využít – např. kopu nohama na prsou k vyplývání a tím se „obere“ o nejefektivnější plaveckou fázi (viz. kapitola – prsa). Při kraulu je pak hlava víceméně neustále nad hladinou, což vede ke špatné poloze těla => narůstání odporu ═> nárůst výdeje energie ═> zvyšování frekvence záběrů ═> opětné zhoršení polohy těla ═> zvyšování odporu vody …. ukončení činnosti.

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 13:32:59