ÚVOD

Umění plavat patřilo vždy k dovednostem, které mohly zachránit lidský život a bylo také tak ceněno.

Pro civilizovanou populaci již není umění plavat bráno jako prostředek k přežití v každodenním životě, ale jak se ukazuje, jeho neznalost stále ještě stojí množství lidských životů.

Pro studijní obor ASEBS je předmět „Plavání“ jedním ze stěžejních předmětů, který je vyučován jak v bakalářském studiu (SEBS), tak ve studiu navazujícím (ASEBS).

Předložený studijní materiál navazuje na přednášky a tvoří základní studijní oporu ke zkoušce z předmětu „Didaktika plavání“. Učební text je rozdělen do dílčích částí, najdete zde jak teorii plaveckého sportu, tak další disciplíny, které doplní teoretické znalosti v oboru.

V textu najdete také odkazy na již vytvořené studijní materiály a videomateriály (např. „Záchrana tonoucího“).

Plavání je pro obor ASEBS důležité z pohledu činností, které by měli absolventi studijního oboru ovládat. Tyto znalosti a dovednosti mohou absolventi využívat jak ve své profesi, tak v civilním životě.

Plavání je ceněno především jako pohybová činnost upevňující zdraví jak ve fázi udržování kondice, tak ve fázi regenerace, rehabilitace apod.

 
© 2011 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity | poslední změna: 2013-10-20 11:08:50