Dobrovolnictví

Studenti MUNI najdou nově v ISu předmět v2066 Dobrovolnictví ve sportovních aktivitách. Cílem je získat praktické zkušenosti uplatněné během dobrovolnictví (bez finančního ohodnocení) na sportovní akci. Předmět je uznáván dodatečně na základě rozsahu hodin absolvovaných akcí (celkem min. 40 hodin za 2 kredity).

Předmět je primárně určen pro jednorázové akce pořádané FSpS (nabídka níže).

Po domluvě je možné absolvovat dobrovolnickou činnost na mimofakultních akcích, avšak pouze za předpokladu, že nemají opakující se charakter (zájmové kroužky, skaut, pionýr). Současně není možné uznat zpětně akce, které student/ka absolvoval déle než týden před jejím ohlášením. Pro uznání mimofakultní dobrovolnické činnosti stačí dodat osobně či e-mailem vyplněný formulář, který naleznete níže.

Zajímá Vás víc? Kontaktuje Františka Hurta na e-mail frantisek.hurt@fsps.muni.cz nebo Terezu Koženou na e-mail tereza.kozena@fsps.muni.cz.

Formulář pro potvrzení dobrovolnické činnosti


Aktuální nabídka dobrovolnictví

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info