III. ročník mezinárodní konference "Management, technologie a sport"

  • 2. února 2024
    14:00

Pořadatel: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, Katedra sportovního výkonu a diagnostiky ve spolupráci s Českou manažerskou asociací

Datum a čas: 2. února 2024, od 14:00

TERMÍN ZASLÁNÍ NÁZVŮ PŘÍSPĚVKŮ: 15. ledna 2024
Zasílejte, prosím, na email vyroubal@mail.muni.cz

Místo: Fakulta sportovních studií, Kamenice 753/5, 625 00 Bohunice

Forma: online stream prostřednictvím aplikace Microsoft TEAMS, konference bude volně přístupná ke sledování přes odkaz (bude doplněn)

Sekce pro příspěvky: Management, Technologie, Sport

Programový výbor:
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a FSpS MU (předseda výboru)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D., proděkan pro strategii a rozvoj FSpS MU (místopředseda výboru)
doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D., Katedra tělesné výchovy a společenských věd FSpS MU (členka výboru)
prof. Ing. Otto Pastor, CSc., České vysoké učení technické v Praze (člen výboru)
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., University College Prague (člen výboru)
Mgr. Jakub Štědroň, Ph.D., Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (člen výboru)

Organizační výbor:
Ing. Martin Vyroubal, Katedra sportovního výkonu a diagnostiky FSpS MU (předseda výboru)
Mgr. Jakub Kadlec, MBA, LL.M., MSc. Katedra sportovního výkonu a diagnostiky FSpS MU (místopředseda výboru)
Ing. Bc. Lukáš Kozáček, Katedra sportovního výkonu a diagnostiky FSpS MU (2. místopředseda výboru)
PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D., vedoucí Katedry sportovního výkonu a diagnostiky FSpS MU (člen výboru)
Mgr. Ilona Pavlová, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity FTVS UK (členka výboru)

Výstupem z konference bude recenzovaný sborník s ISSN a ISBN.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info