Kondiční trénink ve fotbale

  • 17. dubna 2024
    14:00 – 15:00
  • učebna B11/236

V rámci předmětu Kondiční trénink ve fotbale vás zveme na přednášku kondičního trenéra Rudolfa Rondzika působícího v klubu Bohemians Praha 1905.

Rudolf Rondzik Virtuální Ďolíček - oficiální stránky Bohemians Praha 1905

Téma:

  • periodizaci a plánování kondičního tréninku ve fotbale
  • rozvoj silových schopností, vytrvalostních schopností
  • testování apod.

Svoji účast nahlaste přes IG @tekihammer – Tereza Králová, nebo emailem tereza.kralova@fsps.muni.cz, omezená kapacita učebny

 

Případně online (není třeba nahlašovat svoji účast):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y2NTQ2YTQtNWQxYi00YzJiLTlkMTQtN2I4M2E0NWE0OWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%22e8698f7b-fe08-4700-bd12-1dad63caec73%22%7d

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info