Pozvánka na státní doktorskou zkoušku Mgr. Renáty Vychodilové

Jméno doktoranda: Mgr. Renáta Vychodilová
Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Složení komise

Předseda:
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. FSpS MU

Členové:
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. FSpS MU
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. FSpS MU
doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSC.
doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. FTVS UK Praha

Státní doktorská zkouška je veřejná, účast členů komise je nezbytná.

 

Ing. Zuzana Sajdlová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum

MS TEAMS

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info