Zaměstnanci

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

docent – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/338
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8650
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Vladimír Jůva, narozen 19. 11. 1958 v Brně
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU, Kamenice 5, 625 00, Brno
Funkce na pracovišti
 • docent Katedry tělesné výchovy a společenských věd
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013–14 - absolvování seminářů Markentingové minimum I a II, Analýza postavení na trhu, Principy finanční kontroly, Ekonomické minimum zaměřeno na univerzitní prostředí, Efektivní vedení porad, Veřejné zakázky ad.; 2006 - trenérská licence B; 2005 - jmenování docentem; 2003 - absolvování programu celoživotního vzdělávání Příprava realizátorů distančního vzdělávání; 1993 vědecká hodnost kandidáta pedagogických věd; 1988-1991 vědecká příprava na Filozofické fakultě MU a obhajoba dizertační práce "Vývoj německé muzeopedagogiky"; 1983 titul doktor filozofie; 1978-1983 studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity - pedagogika - ruský jazyk, Mgr.
Přehled zaměstnání
 • 2022 – současnost – docent Katedry tělesné výchovy a společenských věd FSpS MU; 2021–2022 – docent Katedry pedagogiky sportu FSpS MU; 2008–2021 - vedoucí Katedry pedagogiky sportu FSpS MU; 2006-2008 - proděkan pro studium FSpS MU; 2002-2007 - vedoucí Katedry společenských věd FSpS MU; 2001-2002 - vedoucí Katedry sociální pedagogiky PedF MU; 1986-2001 - odborný asistent na Katedře pedagogiky PedF MU; 1984-1986 asistent na Katedře pedagogiky PedF MU; 1983-1984 základní vojenská služba; 1983 - asistent na Katedře pedagogiky PedF MU
Pedagogická činnost
 • pedagogika sportu, obecná pedagogika, historická pedagogika, základy pedagogiky, školní pedagogika, alternativní pedagogika, kulturní a muzejní pedagogika v prezenčním, kombinovaném a doktorandském studiu; předseda a člen komisí pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Kinantropologie (FSpS MU); předseda komise pro státní závěrečné zkoušky na FSpS MU; školitel v doktorském studijním programu Kinantropologie (FSpS MU), Pedagogika (FF MU) a Sociální pedagogika (PedF MU)
Vědeckovýzkumná činnost
 • profese sportovního trenéra, vzdělávání sportovních trenérů; pedagogika sportu; komparace dětských muzeí; participace na projektech GA ČR, GA MU, FRVŠ, ESF; zapojení do mezinárodních projektů TEMPUS, COMENIUS, TRADE
Akademické stáže
 • 1990 - 1 měsíc - jazykový kurz, Univerzita Řezno; 1991 - 1 měsíc - letní univerzita Pedagogika v pluralismu, Vídeň; 1992 - 1 měsíc - studijní pobyt, Univerzita Vídeň; 1994 - 3 měsíce - studijní pobyt, Univerzita Vídeň; 1997 - 6 měsíců - studijní a výukový pobyt, Univerzita Řezno; řada kratších studijních pobytů spojených s přednáškami na univerzitách a vysokých školách ve Vratislavi, Greifswaldu, Karlstadu, Patře, Vídni, Linköpingu, Osnabrücku, Hengelu, Bratislavě ad.
Universitní aktivity
 • člen Vědecké rady Fakulty sportovních studií MU; člen Oborové komise Pedagogické fakulty MU pro obor Sociální pedagogika; předseda Programové rady učitelství TV FSpS MU; člen Panelu pro rovné příležitosti MU
Mimouniversitní aktivity
 • hlavní odborný redaktor nakladatelství Paido; člen mezinárodní redakční rady edice Filozofování s dětmi nakladatelství Litt (SRN); člen EASS (European Association for Sociology of Sport); člen České pedagogické společnosti; člen České asociace pedagogického výzkumu; předseda celostátní odborné poroty SOČ – pedagogika, sociologie a problematika volného času (2009–2016); člen Rady vysokých škol ČR (2006–2008); člen Národní koordinační rady programu EU – EYES 2004 (Evropský rok vzdělávání prostřednictvím sportu 2004)
Ocenění vědeckou komunitou
 • zvané přednášky k tématům sportovního trenérství a muzejní pedagogiky; organizace mezinárodních konferencí (např. projektů TEMPUS, COMENIUS a TRADE); redakce odborných sborníků
Vybrané publikace
 • ROČEK, Michal, Vladimír JŮVA a Kateřina JAKUBCOVÁ. Development of a questionnaire focused on sports coaches learning. Studia Sportiva. Masaryk University Faculty of Sports Studies, 2023, roč. 17, č. 1, s. 87-98. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2023-1-8. URL URL info
 • JŮVA, Vladimír. Antické gymnasion jako prostor celoživotního učení. Celoživotní Vzdělávání. Czechia: Mendelova univerzita v Brně, 2023, roč. 13, č. 2, s. 103-152. ISSN 1804-526X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/lifele20231302103. URL info
 • ROČEK, Michal, Vladimír JŮVA a Kateřina JAKUBCOVÁ. The Organisation of Formal Education of Fencing Coaches in Hungary, Great Britain and the Czech Republic. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2021, roč. 15, č. 2, s. 61-87. ISSN 1802-7679. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/StS2021-2-6. URL info
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 394-400. ISBN 978-80-210-9631-8. URL info
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. Trenérství a ženy – organizační a projektová podpora. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2020, roč. 24, 3-4, s. 20-37. ISSN 1211-9261. URL info
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 2019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-51. info
 • JAKUBCOVÁ, Kateřina, Vladimír JŮVA a Michal ROČEK. On selected problems of low representation of women in coaching. In 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life”. 2019. ISBN 978-80-210-9429-1. info
 • JANÍKOVÁ, Marcela, Vladimír JŮVA a Jan CACEK. Sportovní trenér: vymezování profese a její různé podoby a problémy. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 1, s. 63-85. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.14. URL info
 • JANSA, Petr, Vladimír JŮVA, Jan KOCOUREK, Zbyněk SVOZIL a Karel KOVÁŘ. Pedagogika sportu. Druhé vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, 226 s. ISBN 978-80-246-3986-4. info
 • GÁLLOVÁ, Tereza a Vladimír JŮVA. Rozvoj neformálního vzdělávání sportovních trenérů. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 2, s. 122-135. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. K obecné koncepci výzkumu trenérství. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2018, roč. 12, č. 2, s. 237-239. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír a Eva VALKOUNOVÁ. Studentské hodnocení sportovní výuky. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 1, s. 100-117. ISSN 1802-7679. info
 • VALKOUNOVÁ, Eva a Vladimír JŮVA. Views of Students on the Student Evaluation of Sports Teaching. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 528-537. ISBN 978-80-210-8917-4. info
 • JŮVA, Vladimír. K teoretickým východiskům muzejní pedagogiky. Studia Historica Nitriensia. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, 2014, roč. 18, č. 2, s. 323-331. ISSN 1338-7219. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu: Vybrané metodologické aspekty. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 44 s. ISBN 978-80-210-7411-8. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Sport Pedagogy: Selected Methodological Aspects. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 55 s. ISBN 978-80-210-7294-7. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Školní pedagogika. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7189-6. URL info
 • JŮVA, Vladimír. School Pedagogy. Online. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2014, 25 s. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu: Vybraná témata z pedagogiky sportu. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 39 s. ISBN 978-80-210-7178-0. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogy of Sport. Online. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2014, 37 s. URL info
 • KOCOUREK, Jan a Vladimír JŮVA. Obecná východiska pedagogiky sportu. In Jansa, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012, s. 11-27. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír a Petr JANSA. Historická východiska pedagogiky sportu. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012, s. 28-45. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JANSA, Petr, Vladimír JŮVA a Zbyněk SVOZIL. Metodologická východiska pedagogiky sportu. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012, s. 46-76. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • SVOZIL, Zbyněk, Vladimír JŮVA a Petr JANSA. Edukace tělocvičnými a sportovními aktivitami ve škole. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012, s. 79-100. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu u nás a ve světě. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012, s. 118-229. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika zážitková. In JANSA, P. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012, s. 199-204. FTVS UK. ISBN 978-80-246-2026-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Neformální vzdělávání sportovních trenérů. In 19. výroční konference ČAPV. 2011. ISBN 978-80-210-5553-7. info
 • JŮVA, Vladimír. K teoretickým východiskům muzejní pedagogiky. In Participácia múzea v oblasti neformálneho vzdelávania. 2011. info
 • JŮVA, Vladimír. Neformální vzdělávání sportovních trenérů. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 274-279. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-19. Fulltext info
 • FRANC, Roman, Vladimír JŮVA a Olga TAUŠOVÁ. Non-formal Sport Coach Education. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2011, roč. 5/2011, č. 3, s. 87-92. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání sportovních trenérů. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010, s. 223-232. ISBN 978-80-7368-769-4. info
 • JŮVA, Vladimír. Pracovní pole muzejní pedagogiky. In Čo letí v múzejnej pedagogike? Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010, s. 21-32. ISBN 978-80-8060-252-9. info
 • JŮVA, Vladimír a Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérské profesi. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2010, roč. 4, č. 1, s. 89-100. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Unterstützung unter Lehrern. In JANÍK, Tomáš - KNECHT, Petr. New Pathways in The Professional Development of Teachers. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010, s. 67-72. ISBN 978-3-643-50153-0. info
 • JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Mezigenerační pomoc učitelů. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, s. 14-15. ISBN 978-80-7372-626-3. info
 • JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Intergenerationale Zusammenarbeit von Lehrern. In Transformationsprozesse im europäischen Bildungsraum. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010, s. 93-99. Erziehung - Unterricht - Bildung. ISBN 978-3-8300-5445-0. info
 • JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 7-68. Kultura a edukace, 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika. In Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, s. 69-140, 71 s. Kultura a edukace 1. ISBN 978-80-7315-207-9. info
 • JŮVA, Vladimír a Kristýna TOMKOVÁ. Vybrané aspekty výzkumu kariéry sportovních trenérů. In Sport a kvalita života 2009. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 53-58. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky. Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2009, roč. 47, č. 2, s. 3-24. ISSN 1803-0386. info
 • SOJÁK, Petr. Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 154 s. ISBN 978-80-210-4945-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Mimoškolní edukační média. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 282-286. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Historická pedagogika. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 672-676. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 798-802. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Různé profese, podobné role, stejné problémy a společný výzkum. In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 11-22. ISBN 978-80-210-4945-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika potřebuje výjimečné osobnosti. In JANÍK, Tomáš; ŠVEC, Vlastimil a kol. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 243-244. Pedagogický výzkum v teorii a praxi 16. ISBN 978-80-7315-193-5. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Vliv věku na výkon profese učitele. Specifické strategie zvládání handicapu věku. In Škola v proměnách: Učitel – žák – učivo. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 45-51. ISBN 978-80-7318-904-4. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Vladimír JŮVA a Aleš SEKOT. Uchování a přenos zkušenosti: jedna z podmínek rozvoje kvality školy. Technológia vzdelávánia. 2009, roč. 17, č. 9, s. 5-8. ISSN 1335-003X. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Mezigenerační vztahy ve škole. In Školský psychológ a kvalita školy. 1. vyd. Nitra: UKF, 2009, s. 134-143. ISBN 978-80-8094-507-7. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Aleš SEKOT. Učitelé v pozdní fázi kariéry: teoretická východiska a design výzkumu. In Konference české asociace pedagogického výzkumu 2008. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008. ISBN 978-80-7041-958-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Strukturované studium učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU. In Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, s. 56–60. ISBN 978-80-7043-697-4. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Cesta k trenérství. In BROĎÁNI, Jaroslav a Pavol HORIČKA. Šport a zdravie 2008. 1. vyd. Nitra: UKF, 2008, s. 124–130. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Organizační a obsahové trendy trenérského vzdělávání. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 55-70. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Roční bilance rozvoje pedagogiky sportu. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 95-97. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Virtuální muzeum a nové možnosti vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 3-19. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír, Bohumíra LAZAROVÁ a Kristýna TOMKOVÁ. Okolnosti volby trenérské profese. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 60-66. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových aktivit osob se speciálními potřebami v Rakousku. In Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti volnočasových aktivit osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 66-67. ISBN 978-80-244-1680-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Inovace pedagogicko-psychologické přípravy učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007, s. 15-18. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu - nový předmět ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007, s. 19-21. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika volného času ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007, s. 23-24. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro volnočasové aktivity osob se speciálními potřebami. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007, s. 63-64. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 6. rozšířené. Brno: Paido, 2007, 91 s. ISBN 978-80-7315-151-5. info
 • JŮVA, Vladimír a Bohumíra LAZAROVÁ. Vybrané problémy vzdělávání trenérů. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Pedagogická fakula JU, 2007, s. 57-58. ISBN 978-80-7040-987-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport jako součást edukace? K současnému zaměření pedagogiky sportu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-3395. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 52-65. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 77-78. ISSN 1802-7679. info
 • JŮVA, Vladimír. 21. konference sekce Pedagogiky sportu Německé asociace vědy o sportu. Česká kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 4, s. 74-76. ISSN 1211-9261. info
 • JŮVA, Vladimír. A sport, mint az identitás kialakulásának jelensége. In SEEBAUER, Renate. Az Európában fellelhetö identitásoktól az európai identitásig. Brno: Paido, 2006, s. 70-76. ISBN 80-7315-129-4. info
 • JŮVA, Vladimír. Editorial. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 9-10. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Trenér v normativní koncepci pedagogiky sportu. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 49-65. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Dvacátá konference sekce pedagogiky sportu Německé společnosti věd o sportu. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 131-133. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Prohl, Robert; Lange, Harald (ed.) Pädagogik des Leistungssports – Grundlagen und Facetten. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 137-139. ISBN 80-210-4136-6. info
 • JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za Evropským rokem výchovy prostřednictvím sportu. Pedagogická orientace. Brno: KONVOJ, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 95-99. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako nová forma edukace. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2006, LVI, č. 4, s. 395-404. ISSN 0031-3815. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, s. 229-243. ISSN 1335-1982. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport as a phenomenon of identity development. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. From Identities in Europe to European Identities. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, s. 71-76. ISBN 80-7315-091-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Hermeneutika. In MAŇÁK, Josef, Štefan ŠVEC a Vlastimil ŠVEC. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Masarykova univerzita, Paido, 2005, s. 41-43, 53, 71, 5 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 3. ISBN 80-210-3802-0. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum - nový prvek v kultuře pro děti. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 15-18. ISSN 1211-3384. info
 • JŮVA, Vladimír. Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005, 77 s. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Sociální vědy ve studiu tělesné výchovy a sportu - úvodní poznámky. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005, s. 9-12. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Společenskovědní předměty ve studijních programech na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005, s. 27-34. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Od pedagogické propedeutiky k pedagogice sportu na Fakultě sportovních studií MU v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. Brno: Paido, 2005, s. 57-60. ISBN 80-7315-112-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Historické konsekvence základní školy. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. s. 29-40, 12 s. ISBN 80-210-3870-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, r. 128, č. 3, s. 30-31. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Zahájení Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu v Rakousku. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2004, r. 11, č. 2, s. 15-16. ISSN 1211-6866. info
 • JŮVA, Vladimír. Janusz Korczak - pedagog humanista. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2004, r. 129, č. 1, s. 48. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport als Phänomen der Identitätsentfaltung. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. Von Identitäten in Europa zu europaischen Identitäten. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 71-76. ISBN 80-7315-088-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, 270 s. ISBN 80-7315-090-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport jako fenomén utvářející identitu v České republice. In SEEBAUER, Renate a Zdeněk HELUS. Od identit v Evropě k evropským identitám. 1. vyd. Brno: Paido, 2004, s. 70-76. ISBN 80-7315-089-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace. In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA a Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 211-239. ISBN 80-210-3581-1. info
 • SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA a Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 245 s. ISBN 80-210-3581-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Vzdělávání a Evropská unie. Univerzitni noviny. Brno, 2004, r. 11, č. 4-12, s. 36-38. ISSN 1211-6866. info
 • JŮVA, Vladimír. 10. výročí Dětského muzea v Brně. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2003, roč. 127, č. 3, s. 52. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Historickosrovnávací metoda. Brno: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, 2003. URL info
 • JŮVA, Vladimír. Inovace v kulturní edukaci - výzkum muzeí v ČR. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : XI. konference ČAPV. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, s. 45. ISBN 80-7315-046-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí. Pedagogické spektrum. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 5/6, s. 41-45. ISSN 1335-5589. info
 • JŮVA, Vladimír. Volnočasové aktivity dětských muzeí. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: Občianske združenie V4, UK, 2003, s. 139-141. ISBN 80-88868-85-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Haag, H., Hummel, A. (ed.) Handbuch Sportpädagogik. Pedagogická orientace. Brno, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 123-126. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, s. 26-29. ISBN 80-7028-205-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež : Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, s. 30-33. ISBN 80-7028-205-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Rozvoj německé pedagogiky sportu. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2003, r. 10, č. 9, s. 23-25. ISSN 1211-6866. info
 • JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež - Data z uskutečněného dotazníkového průzkumu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003, s. s. 34-38, 5 s. ISBN 80-7028-205-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Einige Tendenzen in der Entwicklung des humanwissenschaftlichen Teils der GrundschullehrerInnenausbildung in der Tschechischen Republik. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002, s. 293-296. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15. ISBN 3-631-38328-1. info
 • JŮVA, Vladimír a Hana HORKÁ. Kritische Stellungnahme zu den aktuellen Curricula für den humanwissenschaftlichen Bereich. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002, s. 181-200. Schule - Wissenschaft - Politik, Band 15. info
 • JŮVA, Vladimír a Hana HORKÁ. Kommentar zur Entwicklung der humanwissenschaftlichen Ausbildung der GrundschullehrerInnen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität Brno. Gabriele Khan-Svik, Elisabeth Persy, Tamara Katschnig (ed.). In Grudschullehrerinnen- und -lehrerausbildung in den Humanwissenschaften Tschechien-Österreich. 1. vyd. Frankfurt am Main ad.: Peter Lang, 2002, s. 247-266. není uvedeno. info
 • JŮVA, Vladimír. Kulturní edukace dětí a mládeže. In NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2002, s. 45-64. ISBN 80-7315-012-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Česká muzea pro volný čas mládeže. In SOCIALIA 2002. K sociální analýze mládeže. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s. 119-121. ISBN 80-7041-784-6. info
 • JŮVA, Vladimír. A. Hopf. Sociální pedagogika pro učitele. Pedagogika. Praha: UK - PedF, 2002, LII, č. 4, s. 470-471. ISSN 3330-3815. info
 • JŮVA, Vladimír. B. Klíma a kol. Mládež a dějiny. Komenský. Brno: PedF MU, 2002, roč. 127, č. 2, s. 45-47. ISSN 0323-0449. info
 • BOLZ, Martin a Vladimír JŮVA. Scholeio kai oikonomia. In KOLIADIS, Emmanuel. Metrese kai aksiologese tes epidoses gia te diasfalise tes epitychias. 1. vyd. Atény: Ellinika grammata, 2002, s. 59-76. Qual-Impact. ISBN 960-406-309-X. info
 • JŮVA, Vladimír. Dětská muzea jako volnočasová instituce. In Mládež a volný čas. Socialia 2000. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, s. 191-196. ISBN 80-7041-760-9. info
 • JŮVA, Vladimír. Vybraná německy psaná periodika a časopis Pedagogika. K 50. výročí časopisu Pedagogika. Pedagogická orientace. Brno: Pedagogická společnost, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 36-50. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "K myšlence a ke koncepci dětských muzeí". Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001, roč. 2001, č. 2, s. s. 122-125, 4 s. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001, 118 s. ISBN 80-85931-95-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika. In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999, s. s. 269-273, 5 s. ISBN 80-7239-034-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Spolupráce školy s kulturními zařízeními. In STŘELEC, Stanislav. Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. 1. vyd. Brno: Paido, 1998, s. s. 118-127, 10 s. ISBN 80-85931-61-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Aplikovaná muzeopedagogika v učitelském studiu. In Applied Social Sciences in Teacher Education. 1. vyd. Brno: Paido, 1998, s. s. 82-89, 8 s. ISBN 80-85931-59-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeodidaktické aktivity pro tvořivou školu. In MAŇÁK, Josef. Tvořivá škola. 1. vyd. Brno: Paido, 1998, s. s. 136-139, 4 s. ISBN 80-85931-63-X. info
 • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky [Jůva, 1997]. 4. rozš. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1997, 76 s. ISBN 80-85931-43-5. info
 • JŮVA, Vladimír. Tendence německé pedagogiky ve druhé polovině 20. století. Pedagogická orientace. Brno, 1997, roč. 1997, č. 3, s. s. 14-24, 11 s. ISSN 1211-4669. info
 • JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 1997, 133 s. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8. info
 • JŮVA, Vladimír. Svobodná tvůrčí práce - Freinetova koncepce výuky. In MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: MU, 1997, s. s. 68-70, 3 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-1549-7. info
 • JŮVA, Vladimír. Brněnská pedagogika mezi dvěma válkami. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, roč. 1997, č.2, s. 62. ISSN 1211-3384. info
 • BLATNÝ, Ladislav a Vladimír JŮVA. Kapitoly z dějin pedagogiky [Blatný, 1996]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996, 75 s. ISBN 80-210-1295-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1. vyd. Brno: Paido, 1996, 122 s. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0. info
 • JŮVA, Vladimír a Jarmila SVOBODOVÁ. Alternativní školy. Brno: Paido, 1996, 112 s. ISBN 80-85931-19-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996, s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0. info
 • SPOUSTA, Vladimír, Jiří FUKAČ, Marie ŘEHOŘKOVÁ, Vladimír JŮVA a Jiří PELÁN. Metody a formy výchovy ve volném čase. Kultura a umění ve výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, 82 s. ISBN 80-210-1275-7. info
 • JŮVA, Vladimír. Vývoj německé muzeopedagogiky [Jůva, 1994]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1994, 159 s. ISBN 80-901737-2-1. info
 • JŮVA, Vladimír a Mojmír STOJAN. Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky pro DPS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, 72 s. ISBN 80-210-0856-3. info
 • JŮVA, Vladimír. K 50. výročí tragické smrti Adolfa Reichweina. Pedagogika. Praha: UK Praha - Pedagogická fakulta, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 289-292. ISSN 3330-3815. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika v přípravě učitelů. In Učitel v demokratické škole. Brno: Paido, 1994, s. 140-141. ISBN 80-901737-1-3. info
 • JŮVA, Vladimír. Historicko-srovnávací metoda. In MAŇÁK, Josef. Kapitoly z metodologie pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 66-71, 125 s. ISBN 80-210-1031-2. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika a pedagogika volného času. Vychovávateľ. 1993, XXXVII, 5-6, s. 16-17. ISSN 0139-6919. info
 • JŮVA, Vladimír. J. A. Komenský a výchovné využití muzea. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1991, roč. 116, č. 4, s. 148-150. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Detské múzeá a niektoré viedenské skúsenosti. Národná osveta. Bratislava, 1991, roč. 1991, č. 4, s. 36-37. info
 • JŮVA, Vladimír. 200. výročí narození A. Diesterwega. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1990, roč. 115, č. 3, s. 181-182. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogický princip názornosti v pojetí T. Campanelly, L. N. Tolstého a A. Diesterwega. In Řízení osvojovacího procesu VII. 1989. vyd. Vyškov: VVŠ PV 1989, 1989, s. 92-96. info
 • JŮVA, Vladimír. K 350. výročí úmrtí Tomassa Campanelly. Komenský. Brno: PdF MU, 1989, roč. 114, č. 2, s. 117-119. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. A. S. Makarenko und die Kulturerziehung. In Makarenko und wir. Dresden: Pädagogische Hochschule, 1989, s. 4-7. info
 • JŮVA, Vladimír. K 160. výročí narození Lva Nikolajeviče Tolstého. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1988, roč. 113, č. 1, s. 49-50. ISSN 0323-0449. info
 • JŮVA, Vladimír. K 180. výročí narození Karla Slavoje Amerlinga. Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 1987, roč. 112, č. 1, s. 47-49. ISSN 0323-0449. info

18. 4. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info