Zaměstnanci

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

odborný asistent – Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky


kancelář: bud. A19/128
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3735
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní údaje
Pracoviště na Masarykově univerzitě
 • od 1/2022: Inkubátor kinantropologického výzkumu Fakulty sportovních studií MU (odborný asistent; garant pracovní skupiny Psychodiagnostika a mentální příprava)
 • od 10/2019: Ústav psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty MU (odborný asistent)
 • 10/2005 - 8/2019: Akademické centrum poradenství a supervize (řešitel projektu ESF OP RLZ číslo CZ.04.1.03/3.2.15.1/0149; ředitel centra)
 • 9/2004 - 8/2019: Psychologický ústav Filozofické fakulty MU (odborný asistent klinické psychologie; 1/2012 - 6/2018 vedoucí ústavu)
 • 6/2000 - 12/2004: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity při FSS MU v Brně (vědecký pracovník v pracovní skupině Psychodiagnostika)

 • 3/1997 - 6/2001: Psychologický ústav Filozofické fakulty MU (pomocná vědecká síla; knihovna PsÚ, sekretaritát & vedoucí PsÚ)
Další odborná činnost
 • od 12/2012: PsychoLogOn (zakladatel popularizačního online časopisu; předseda redakční rady; MU, Brno; www.psychologon.cz)
 • 6/2013 - 8/2019: NEWRON (zakladatel a koordinátor projektu; www.newron.cz)
 • 5/2012: člen organizačního a vědeckého výboru mezinárodní Konference pozitivní psychologie v ČR (http://www.pozitivni-psychologie.cz)
 • od 4/2012: Edukacja (Rada naukowa, Warszawa; www.eduentuzjasci.pl)
 • 9/2010 - 5/2016: garant a koordinátor AKK Psycholog ve zdravotnictví pro Psychologický ústav FFMU
 • 5/2008: hodnotitel individuálních projektů pro Prioritní osu 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT)
 • 2005 - 2007: řešitel a koordinátor projektu ESF OP RLZ číslo CZ.04.1.03/3.2.15.1/0149 s názvem "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství"
 • 5/2005 - 8/2019: aktivní podíl na soudně-znalecké činnosti Psychologického ústavu FF MU (ustanoveného znaleckým ústavem pod č.j. M-1009/2002)
 • 9/2003 - 6/2018: hlavní organizátor konference Sociální procesy a osobnost za Psychologický ústav FFMU
 • 2000 - 2003: aktivní podíl na řešení grantového projektu s názvem "Zjištění stavu, potřeb a perspektiv psychologické diagnostiky v České republice" (GAČR)

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1/2005: Státní doktorská zkouška - klinická psychologie (Ph.D.)
 • 11/2001: Rigorózní zkouška - klinická psychologie (PhDr.)
 • 6/2001: Státní závěrečná zkouška - klinická psychologie (Mgr.)
 • 1996-2001: Psychologický ústav FF MU v Brně (jednooborová psychologie)
 • 1992-1996: Gymnázium Jakuba Škody v Přerově (všeobecné zaměření)

Přehled zaměstnání/aktivní spolupráce (výběr)
 • od 10/2020: Justiční akademie ČR (lektor; www.jacz.cz)
 • od 8/2020: Assessment Systems Group (EAP) (poradce, terapeut; cz.asystems.as)
 • od 9/2019: Centrum Kociánka (supervizor; www.centrumkocianka.cz)
 • 5/2010 - 11/2023: Centrum sportu Ministerstva vnitra (psycholog Oddělení plávání, Brno; www.olympcsmv.cz; DPČ)
 • od 10/2008: DTO CZ, s.r.o., Ostrava (spoluzakladatel a klíčový lektor certifikovaného výcviku Manažer kreativity a inovací; www.dtocz.cz)
 • 7/2008 - 7/2012: aktivní spolupráce s ARKIM - Asociace pro rozvoj kreativity a inovativního myšlení (místopředseda; www.creativitycentre.org)
 • od 4/2008: Talent Experts / Talent Innovation s.r.o., Praha (lektor, psycholog, coach; www.t-i.cz)
 • 5/2007 - 1/2012: aktivní spolupráce s CEQOL (Centrum MU pro klinicky orientovaný výzkum kvality života; www.ceqol.cz)
 • 1/2007-9/2012 & od 9/2021: Probační a mediační služba České republiky - Jihomoravský kraj (supervizor; www.pmscr.cz)
 • 5/2003 - 9/2017: redaktor sekce Psychologické poradenství pro server www.iporadna.cz
 • 11/2002-1/2004: Motiv-P, s.r.o. (externí spolupracovník)
 • 10/2002-6/2004: ZŠ Bratrství Čechů a Slováků (školní psycholog)
 • 9/2002-11/2007: Centrum vzdělávání a poradenství VUT v Brně - Poradenské centrum (lektor, psycholog, terapeut; www.lli.vutbr.cz)
 • od 5/2002: Testcentrum s.r.o. Praha (lektor; www.testcentrum.cz)
 • 2/2002-6/2002: VÚM a SOUL Chvalčov (externí spolupracovník - psycholog)
 • od 12/2001: Psychologické poradenství a diagnostika (IČO: 72320231; www.p-s-y-c-h-o-l-o-g.cz)
 • 6/2001-9/2006: Dětský domov se školou v Bystřici pod Hostýnem (psycholog; VPP; www.ddbystrice.wz.cz)

Výuka na Masarykově univerzitě (výběr)
 • Lékařská psychologie a psychosomatika; Psychology of Mental Health and Well-Being; Psychodiagnostika dospělých, Psychoterapie dětí, Dětská klinická psychologie, Psychoterapie, Psychopatologie, Aplikovaná sociální psychologie, Praktikum psychoterapie, Scénotest, Sociálně-psychologický výcvik ve skupině, Metody duševní hygieny, Supervizní seminář, Psychologie veřejného projevu; Stress management, coping (theory & practice); Clinical psychology; Counselling psychology; Psychotherapy

Vědeckovýzkumná činnost (výběr)
 • od 2019: augmentovaná realita v přípravě speciálních sil
 • od 2012: VR a augmentovaná realita v terapii hrou
 • od 2011: poruchy autistického spektra
 • od 2008: psychologie sportu
 • od 2007: neuropsychologie, neurorehabilitace, NEUROP
 • od 2006: forenzní psychologie
 • od 2005: klinický výzkum; psychodiagnostika/psychoterapie; poruchy chování; sebepoškozování; hypnóza/hypnoterapie
 • 2003 - 2004: výzkum obsahu dětského strachu a jeho vývojových specifik
 • od 2002: zvládání náročných životních situací (Coping & Stress-Management & Work-Life Balance)
 • od 2001: Terapie diagnostikou ("Therapeutic Assessment") & Terapie hrou (vč. využití IT)
 • od 2001: Scénotest; kvalitativní metodologie v psychologickém výzkumu
 • 2000-2001: Diagnostika kognitivního stylu "Závislost-nezávislost na poli" H.A. Witkina (metody EFT a GEFT, jejich uplatnění a přínos pro českou psychodiagnostiku).
 • od 1998: tvořivost/kreativita (v adolescenci, dospělosti, ve vývoji, ve hře, v řízení, technická kreativita, rozvoj kreativity ...)

Akademické návštěvy a stáže (výběr)
 • 5/2009: Adam Mickiewicz University (Poznaň, Polsko)
 • 11/2008: Universität Regensburg, Donaustauf Klinik (Regensburg, Německo)
 • 12/2007: Universität Wien (Vídeň, Rakousko)
 • 9/2004: Jagelonski University (Krakow, Polsko)
 • 5/2004: Adam Mickiewicz University (Poznaň, Polsko); Warsaw University (Warszawa, Polsko)
 • 12/2002: University of Lund (Lund, Švédsko)

Účast na konferencích (výběr)
 • 5/2005: MIĘDZY ZDROWIEM A CHOROBĄ. Konteksty społeczne i psychologiczne. (International Conference on Health-Psychology; 13.-15.5. 2005 - Zakopane, Poland; poster)
 • 11/2004, 2006, 2008 a 2010: Duševní zdraví mládeže - Brno (přednáška)
 • 9/2004: Psychologické dny - Olomouc (přednáška)
 • 10/2003 až 2011: Česko-Slovenská psychoterapeutická konference - Luhačovice/Trenčianské teplice (přednáška, workshop)
 • 9/2003, 2007 a 2011: Sociální procesy a osobnost - Pavlov, Telč, Kroměříž (organizátor - za PsÚ FF MU; přednáška, poster)
 • 8/2003: Integrace v psychoterapii - PedF MU v Brně
 • 9/2002: The XVIIth International Congress of Rorschach & Projective Methods - Řím (poster)
 • 5/2002: Dítě v krizi - Zlín (MŠMT ČR 17943/2001-25-24; 11 hodin)
 • 11/2001: Psychoterapeutické dni - Trenčianské Teplice

Výcviky, odborné semináře, kurzy, stáže, ... (výběr)
 • od 5/2019: OWD (Open Water Diver)
 • od 7/2018: PPL(h) - Soukromý pilot vrtulníků (ve výcviku)
 • 4/2013: Vojenská akademie Vyškov - Kurz přežití (1 týden; sk.: novináři a diplomaté)
 • od 7/2012: LAA ČR - Pilotní průkaz (paragliding)
 • od 9/2011: Zbrojní průkaz (sk. B)
 • 5 a 9/2007: NEUROP II (Bezirksklinikum Mainkofen - Deggendorf, Německo; Dr.phil. Laco Gaal)
 • 1/2005-3/2005: Skupinová supervize - MUDr. Jiří Bartoš, PhDr. Helena Mačasová (36 hodin; ad Integra IV)
 • 2/2005: Skupinová supervize - Bálintova typu - PhDr. Karel Koblic, MUDr. Romana Hronová (18 hodin; ad Integra IV)
 • 7/2004: Fakultní Thomayerova nemocnice Praha 4 (týdenní stáž u PhDr. Dany Krejčířové)
 • 1/2003-6/2007: Individuální supervize - PhDr. Karel Zezulka (Kroměříž; 180 hodin)
 • 2001 a 2003: Kurz hypnózy (1. a 2. stupeň) v PL Kroměříž pod supervizí prof. Kratochvíla a dr. Vyhnálka (účastník, 100 výcvikových hodin)
 • 4/2001-5/2005: INTEGRA IV - psychoterapeutický výcvik (účastník, 550 a 100 hodin = výcvik a supervize)
 • 1998-2000: Psychiatrická léčebna v Kroměříži (klinicko-diagnostické stáže: 9 týdnů; výzkumná stáž: 2 týdny)

Členství v odborných seskupeních, společnostech / Funkce
 • od 2012: Člen Rady naukowe časopisu Edukacja (www.edukacja.ibe.edu.pl)
 • 2008 - 2012: ARKIM - Asociace pro rozvoj kreativity a inovativního myšlení (místopředseda)
 • 2004 - 2005: člen poradního sboru ředitele věznice Kuřim
 • 2002 - 2013: Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody / Garant pro metodu Scénotest v rámci ČR (www.rorschach.cz)

Vybrané publikace
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Intuition as the crucial part of decesion making processes in personal leadership. In The European Judicial Training Network: Personal Leadership. 2022. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Trauma, emotions and emotional impact on memory reliability. In Justiční akademie: Credibility and Reliability of Witness from the Perspective of Linguistics and Psychology. 2020. URL info
 • RADTKE, Martina, Denisa WIECZOREKOVÁ, Claus NORMANN, Pavel HUMPOLÍČEK, Eva-Lotta BRAKEMEIER, Emanuel BUBL, Ludger Tebartz VAN ELST a Andreas RIEDEL. Exploring autistic traits in adults with chronic depression : A clinical study. Research in Autism Spectrum Disorders. Elsevier Ltd., 2019, roč. 65, č. 9, s. 34-45. ISSN 1750-9467. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.rasd.2019.04.006. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Úzkost a strach. In JUŘENÍKOVÁ, P. Vybraná perioperační problematika cévněchirurgických pacientů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 43-68. ISBN 978-80-210-9173-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9174-2018. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Lego jako nástroj pro řešení firemní strategie. Český rozhlas Plus, Leonardo, 2018. Reportáž od 4´45´´ do 8´50´´. info
 • VALENTA, Milan a Pavel HUMPOLÍČEK. Hra v terapii. Vydání první. Praha: Portál, 2017, 254 s. ISBN 978-80-262-1190-7. URL info
 • FEDOROVÁ, Sylvie, Milena BLAŽKOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK a R. BARTEČEK. Cognitive impairment in major depressive disorder and severe depressive episode with psychotic symptoms. 2017. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.1983. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel a Lucie ADOLFOVÁ. Stress coping in patients with inflammatory bowel diseases. Online. In Millová, Katarína; Slezáčková, Alena; Humpolíček, Pavel; Svoboda, Mojmír. Sociální procesy a osobnost 2015. Otázky a výzvy (Sborník příspěvků). Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 119-123. ISBN 978-80-210-8298-4. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Základní principy neurokognitivního tréninku – klinické a psychosomatické souvislosti, multidisciplinární a multimodální přesahy. In Projekt neurokognitivního tréninku ve FN Brno – možnosti, zkušenosti a vize. 2016. info
 • RADTKE, Martina, Denisa WIECZOREKOVÁ, Claus NORMANN, Thomas FANGMEIER, Julia ECKER, Nathalie GEIGER, Pavel HUMPOLÍČEK, Eva-Lotta BRAKEMEIER, Ludger Tebartz VAN ELST a Andreas RIEDEL. Autistic traits in patients with chronic depression. In HUMPOLÍČEK, Pavel. 5. CBASP Networkmeeting, 1.-4. 7. 2016, Berlin. 2016. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Barbora KOZLÍKOVÁ a Jiří CHMELÍK. NEWRON – Therapeutic Software for Free usage. Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2 (16), č. 1, s. 20-27. ISSN 2336-4939. Digitální knihovna FF MU info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika zvládání bolesti u vrcholových sportovců. In III. Spinální kongres, Mikulov, 6.-7. listopad 2014. 2014. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Neuroplasticita – od problému k řešení. In Psychologon. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2013, s. 21-25. ISSN 1805-7160. URL info
 • SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK a Václav ŠNOREK. Psychodiagnostika dospělých. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 487 s. ISBN 978-80-262-0363-6. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. The Scenotest: A Special Type of Play Therapy in the Projective Diagnostics Context. In Srivastava, S.K.; Singh, Nayanika; Kant,Shivani. Psychological Interventions of Mental Disorders. 1. vyd. New Delhi: Sarup Book Publishers PVT. LTD, 2013, s. 315-331. Psychological Interventions of Mental Disorders. ISBN 978-81-7625-911-8. info
 • LIU, Ling a Pavel HUMPOLÍČEK. The Comparative Study of Facial Emotion Recognition Ability in ADHD individuals and individuals with High Functioning Autism / Asperger syndrome. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 1, s. 15-25. ISSN 1805-6393. Digitální knihovna FF MU info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Autogenní trénink – stále aktuálnější tradice (nejen) při zvládání stresu. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012, 5 s. Psychologon, roč. 1. ISSN 1805-7160. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel a Iva BUREŠOVÁ. Sympózium klinické psychologie I Sebepoškozování (dětí, dospívajících, dospělých). 2012. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. PsychoLogOn. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. PsychoLogOn. URL info
 • PETERKOVÁ, Lenka a Pavel HUMPOLÍČEK. Neuropsychologická diagnostika pomocí programu Neurop-2: normativní studie. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 17-30. ISSN 1805-6393. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel a Lenka PETERKOVÁ. Neurop-2: Korelační analýza se subtesty WAIS III. In Kateřina Bartošová – Michal Čerňák – Pavel Humpolíček - Markéta Kukaňová – Alena Slezáčková. Sociální procesy a osobnost - Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty, Kroměříž 14. – 16. 9. 2011 - Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011, s. 229-232. ISBN 978-80-263-0029-8. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Imaginace - nástroj osobního rozvoje. Praha: Česká televize, 2010. pořad Milénium. URL URL info
 • GÖBELOVÁ, Irena, Pavel HUMPOLÍČEK a Aleš KUBĚNA. Ovlivnění pozornosti a exekutivních funkcí specifickou pohybovou aktivitou (DDR) u dětí středního školního věku s diagnostikovanou hyperkinetickou poruchou. SPFFBU. Řada psychologická (P). Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 58, P 14, s. 19-35. ISSN 1211-3522. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Akademické centrum poradenství a supervize - aplikovaná psychologie ve službách veřejnosti. E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2009, roč. 3, č. 3, s. 79-81. ISSN 1802-8853. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest   možnosti analýzy pro praxi i výzkum. E-psychologie [online]. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2009, roč. 3, č. 4, s. 62-77. ISSN 1802-8853. URL info
 • JANKŮ, Karel, Miloslav KUKLETA, Pavel HUMPOLÍČEK, Petr SVOBODA a M. ZÁMEČNÍK. Vliv psychického stresu na zdravotní stav obviněného v průběhu trestního řízení. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 147/2008, č. 5, s. 278-283. ISSN 0008-7335. URL info
 • JEŠINOVÁ, Kamila a Pavel HUMPOLÍČEK. Specifika analýzy Scénotestu u disociální poruchy osobnosti. Československá psychologie. Praha, 2008, LII, č. 4, s. 510-520. ISSN 0009-062X. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii. In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti. Česká televize, 2008. pořad Milénium. URL URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Neurorehabilitační péče v České republice. In Specializační seminář pro odborné pracovníky Bezirksklinikum Mainkofen - Deggendorf (Klinik für Neurorehabilitation). 2007. info
 • HUMPOLICEK, Pavel. Enhancement of education and training in psychotherapy for students of psychology and psychiatry at Masaryk University in Brno. In Zaburzenia nerwicowe - terapia, badania, dydaktyka (Krakow, 2006). 2006. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel a Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti. In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006, s. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Když tělo hovoří... model TERI. Prolegomena Scénotestu. Brno, 2006, roč. 5, č. 1, s. 1-7. ISSN 1214-0090. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Martin JELÍNEK a Mojmír SVOBODA. Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006, 96 s. ISBN 80-86633-58-6. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Project for support of students´and professional relations. In 20th Annual EFPSA Congress. 2006. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 99-105. ISBN 80-210-4144-7. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel a Alena UHROVÁ. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2006, 12 s. ISBN 80-86633-57-8. URL URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., č. 1, s. 30-32. ISSN 1212-9607. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-9607. info
 • SVOBODA, Mojmír. The moral factor of mental health diagnosing. 2005. info
 • HUMPOLICEK, Pavel. ADHD disorder or evolutionary adaptation. In MIEDZY ZDROWIEM A CHOROBOM. Konteksty spoleczne i psychologiczne. (Zakopane, Polsko). 2005. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Kdo si hraje, nezlobí! 2005. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Poruchy chování a emocí - možnosti a meze psychoterapie. In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychická deprivace v dětství - mýty a skutečnost. 2005. URL info
 • SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK a Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostické metody v oblasti psychologie dětí a dospívajících. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 2005, roč. 40, č. 2, s. 1-10. ISSN 0555-5574. info
 • SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých. 3. vyd. Praha: Portál, 2005, 306 s. 3. vydání. ISBN 80-7367-050-X. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest – specifika formální a obsahové analýzy u dětí se soudně nařízenou ústavní výchovou z důvodu asociálního chování. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, 193 s. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Dana KNOTOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ a Mojmír SVOBODA. Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Evropský sociální fond, 2005. URL info
 • SVOBODA, Mojmír, Vladimír ŘEHAN, Zdeněk VTÍPIL, Helena KLIMUSOVÁ, Pavel HUMPOLÍČEK, Tomáš URBÁNEK a Tomáš KOHOUTEK. Aplikovaná psychodiagnostika v České republice. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004, 234 s. ISBN 80-86633-12-8. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004, 69 s. ISBN 80-86633-20-9. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest. In Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (Praha). 2003. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - psychoterapie hrou. 2003. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Jana HUMPOLÍČKOVÁ a Mojmír SVOBODA. Sociální procesy a osobnost 2003, Pavlov. 2003. URL info
 • SVOBODA, Mojmír, Pavel HUMPOLÍČEK a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Sociální procesy a osobnost 2003. Sborník příspěvků. Brno: MSD spol. s r.o., 2003, 289 s. ISBN 80-86633-09-8. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Kazuistika - Jirka a sny. Prolegomena Scénotestu. Brno: Cv VOE, 2002, roč. 1, č. 1, s. 37-40. ISSN 1214-0090. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Prolegomena Scénotestu. Prolegomena Scénotestu. Brno: Cv VOE FSS MU v Brně, 2002, roč. 1, č. 1, s. 1-33. ISSN 1214-0090. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Mojmír SVOBODA a Roman SLOBODNÍK. Special phenomena by ROR and its symbolic potential. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002. URL info
 • SLOBODNÍK, Roman, Mojmír SVOBODA a Pavel HUMPOLICEK. Thematic Apperception Test - Study of Further Possible Principles of Application. In VII. Internationaler Congress of Rorschach and other Projective Methods, Roma 2002. 2002. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel, Gabriela HRONCOVÁ a Lenka ŠTORKOVÁ. Scénotest: Příručka. Brno: Cv VOE FSS MU Brno, 2002, 103 s. Interní studijní materiál MU Brno - překlad. info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Dvě kazuistiky probandů adolescentního věku. In von Staabs, G. Scénotest. Praha: Testcentrum, 2001, s. 103-109. ISBN 80-86471-12-8. info
 • VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA a Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001, 112 s. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8. URL info
 • HUMPOLÍČEK, Pavel. Závislost na poli - osobnost. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2001, 105 s. info

4. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info