Zaměstnanci

doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.

Katedra sportovního výkonu a diagnostiky


kancelář: bud. E34/305
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7481
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Pracoviště
 • OManS KSpolV FSpS MU
 • Místnost D33/315
 • Kamenice 5 — D33
 • Fakulta sportovních studií
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Absolvoval s vyznamenáním obor Aplikovaná matematika (matematická ekonomie) na MU Brno.
 • V roce 1979 obhájil na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha kandidátskou disertaci.
 • Studoval rovněž na Technische Hochschule Hannover a Ashridge Management College ve Velké Británii.
 • Po postgraduálním studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy je jmenován soudním znalcem v roce 2004.
Přehled zaměstnání
 • Přednášel na Komenského univerzitě v Bratislavě, MU Brno, ČVUT, VŠE a FTVS UK.
 • Prošel řadou manažerských funkcí, např. ředitel zahraničního odboru Úřadu pro ochranu osobních údajů a ředitel marketingu HK ČR, kde zorganizoval řadu manažerských a technologických misí do USA (4x) a zemí EU.
 • Řídil mezinárodní projekty a byl členem pracovních skupin v Bruselu a Strassburgu.
 • V současnosti je hodnotitelem projektů SMART CITY.
Pedagogická činnost
 • V současnosti přednáší manažerskou ekonomiku, komerční a politický marketing, manažerské rozhodování a prognostiku na FTVS Univerzitě Karlově, ČVUT i Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Podílí se na projektech FTVS UK Praha, MU Brno a Fakulty managementu UK Bratislava.
Vybrané publikace
 • Štědroň,B.: Sport a umělá inteligence-prognóza, sborník z mezinárodní konference "Sport a umělá inteligence" FTVS/CIIRK 16.září 2020, ISBN:978-80-270-8473-9
 • ŠTĚDROŇ,B.,Matějka J. a kol.: Právo a umělá inteligence. Nakladatelství A.Čeněk, Praha 2020,ISBN 978-80-7380-803-7
 • ŠTĚDROŇ, B 2020 . Recenzia na knihu: Stoletý maraton . In Politické Vedy . Vol . 23 No . 1 , 2020 . ISSN 133 5 2741 , pp 249 -251
 • Štědroň, B. a kol.: Prognostika, C.H.BECK 2019, ISBN: 978-80-7400-746-0
 • Štědroň, B.: Experiments with the Lichtman forecasting procedure in the sport segment, ©Kinanthropologica, Vol. 55, No. 1, pp. 49–59, 2019 https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_cislo&id=7403&casopis=89&zalozka=1&predkl=0
 • Štědroň,B.: "SVĚT 2035: nové scénáře",konference Smart Life 2019 - životní styl ve věku digitální transformace, 30.1.2019, časopis Sdělovací technika ve spolupráci s PwC.
 • Štědroň,B.: Média a politika v digitálním světe, recenze, časopis Politické vedy č. 1/2019 http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2019/1-2019/, ISSN1335-2741, UMB SR
 • Štědroň,B.: Digitalizace ekonomiky, recenze,Ekonomický časopis SAV Bratislava, 2/67/2019 recenze,str.219, ISSN 0013-3035
 • Štědroň,B.,Šíma J., Čáslavová,E.: a kol.: Mezinárodní marketing, nakladatelství C.H.Beck, Praha 2018, ISBN 978-80-7400-441-4
 • Štědroň, B.,Štědroň,J.: Towards evolutionary politology, Politické vedy 3/2018, ISSN1335-2741, UMB SR
Mimouniverzitní aktivity
 • Jako vysokoškolský pedagog na VŠE založil satirické divadlo COMICA ECONOMICA a je autor 4 divadelních her (Globální slavnost, Zkouška z politologie: G.Husák superstar, Facenet a Presidentka Hillary, stážista Monik Levinský a prokurátor Ringo Star), které měly úspěch v Činoherním klubu a divadle SEMAFOR v Praze i divadle Husa na provázku v Brně.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Předseda Prognostického klubu České manažerské asociace
 • Prezident České asociace Římského klubu
 • Výkonný redaktor recenzovaného časopisu JOURNAL OF DIPLOMATIC AND SOCIAL STUDIES

30. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info