Zaměstnanci

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/313
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3644
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Alena Skotáková 29.5.1977 v Brně, svobodná, 2 děti
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií, Katedra gymnastiky a úpolů, oddělení gymnastiky, Kamenice 5, 625 00, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 - Ph.D. v oboru kinantropologie na FSpS MU
 • 1995 - 2000 Pedagogická fakulta MU Brno, studijní kombinace Speciální pedagogika -Tělesná výchova
 • 1991 - 1995 Střední pedagogická škola Boskovice, obor vychovatelství
Přehled zaměstnání
 • 2008 - Fakulta sportovních studií - Katedra gymnastiky a úpolů - oddělení gymnastiky
 • 2003 - Fakulta sportovních studií, Katedra sportovní edukace, lektor
 • 2000 - současnost - externě v ZUŠ Blansko (pedagog tanečního, muzikálového oddělení)
 • 2001 - 2002 externě studio Žabka, dětský aerobic
 • 2000 - 2001 externě JAMU Brno (taneční pedagog)
 • 1995 - 2006 externě v SZUŠ Blansko (pedagog tanečního oddělení)
Pedagogická činnost
 • Výuka v magisterském a bakalářském programu Tělesná výchova a sport a Specializace ve zdravotnictví. Rytmická gymnastika a tance, speciální pedagogika, integrativní speciální pedagogika, pohybová terapie, aplikovaná tělesná výchova
Vědeckovýzkumná činnost
 • CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872 - Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole
 • MUNI/51/03/2017 - Podpora a implementace problematiky inkluzivního vzdělávání do výuky na FSpS
 • MUNI/A/0966/2013 Evaluace metodiky sebeobrany osob se zrakovým postižením
 • CZ.1.07/1.3.00/48.0019 Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje
 • ROZV/20/FSpS/05/2015 Evaluace metodiky sebeobrany osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/A/1300/2015 Vliv kurzu Sebeobrany na některé psychické charakteristiky osob s tělesným postižením na vozíku
 • MUNI/FR/1206/2015 Inovace předmětů z oblasti Inkluzivního vzdělávání
 • FRVS/53/2009 Inovace předmětu Tance
 • FRVŠ - projekt 2328/2006 - Inovace předmětu Aplikovaná tělesná výchova a sport
 • fakultní grant(spoluřešitel) - Metodický materiál na CD nosiči pro teoretickou přípravu a praktické použití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky (hl. řešitel Mgr. Petr Hedbávný)
 • fakultní grant - Srovnávací studie úrovně koordinačních schopností zrakově postižených dětí ve věku 14 - 17 let v Polsku
 • spolupráce na grantovém úkolu FRVŠ - Vzdělávání budoucích učitelů Tv k práci s handicapovanými (řešitel Doc. Kopřivová)
Akademické stáže
 • 15.2. - 15.3. 2002 - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polsko
 • 6.4. - 30.4. 2002 - Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Polsko
 • 2003 - Praha - školení Power Yogy
 • 19. - 23.3. 2003 - Magdeburg (spolupráce na mezinárodním grantu)
 • 11. - 14.9. 2003 - Magdeburg (výuka na odborném semináři - Power Yoga)
 • 20.7. - 20.8.2005 - National Sports Academy Sophia
 • 25. - 30.5. 2016 - University of Worcester
 • 21. - 25.5. 2017 . University of Porto
 • 9. - 15- 9. 2018 - University of MAgdeburg
Mimouniversitní aktivity
 • 1996 - člen VSK Brno - ME Finsko 1996 v Euroteamu
 • 2001 - 2005 - člen KSG Moravská Slavia Brno - ME Francie 2002 v Euroteamu
 • 2001 - současnost - aerobic fitness instruktor
 • Choreografická spolupráce v Divadle 7 a půl, v divadelní skupině při ZUŠ Blansko'
 • ' 2009 - současnost - Člen OS Tandem'
 • ' 2009 - současnost - externí lektor v Centru tance Brno'
 • '
Vybrané publikace
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Roman GRMELA. Intensive dance - exercise intervention program for healthy seniors and patients with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018. URL info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Jana SKLENAŘÍKOVÁ. Evaluace kurzů "Sebeobrana pro vozíčkáře". In Conference "Adapted Physical Activity through the lifespan" Prague. 2017. ISBN 978-80-87647-39-4. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1. vyd. Opatia: Univ Zagreb, 2017, s. 58-58. ISBN 978-953-317-049-7. info
 • SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. Online. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017, s. 632 - 639. ISBN 978-80-210-8917-4. URL info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ a Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením. In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra: FSpS MU, 2008, 5 s. ISBN 978-80-8094-374-5. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Polemika o obsahu talentových přijímacích zkoušek na studijní program TV a sport. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008, 4 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách. In Sport a kvalita života 2008. 2008. vyd. Brno: FSpS MU, 2008, 7 s. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Kristýna KRUBOVÁ. Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění? In Sport a kvalita života 2007. FSpS MU. Brno: MU, 2007, 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • KOPŘIVOVÁ, Jitka a Alena SKOTÁKOVÁ. Specifikace tance zrakově postižených. In Sport a kvalita života 2006. Brno: MU, 2006, s. 107-108. ISBN 80-210-4145-5. info
 • VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, 3 s. ISBN 80-210-4145-5. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Zkušenosti s tancem zrakově postižených. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem, 2005, s. 118-120. ISBN 80-70077-691-9. info
 • SKOTÁKOVÁ, Alena a Hana BUBNÍKOVÁ. Komparativní studie rytmických schopností u zrakově postižených. Comparative research of rhytm abilities of the visual handicapped people. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Hradec Králové, 2005, 5 s. ISBN 80-7041-487-1. info
 • HEDBÁVNÝ, Petr, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Nácvik freestylových dovedností ve snowboardingu. Brno: MU v Brně, 2005. ISBN 80-210-3863-2. info

26. 3. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info