Zaměstnanci

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra pohybových aktivit a zdraví


kancelář: bud. E34/221
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3621
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing.Iva Hrnčiříková,Ph.D., narozena 4.října 1978 ve Zlíně
Pracoviště
 • Masarykův onkologický ústav Informační a edukační centrum Klinika komplexní onkologické péče Žlutý kopec 7 656 53 Brno Fakulta sportovních studií KAtedra podpory zdraví
  Masarykova univerzita
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: Ing. Ekonomika a hygiena výživy, VVŠ PV Vyškov, " Rostlinné potraviny a možný výskyt mykotoxinů" 2010: Ph.D. Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté), doktorský studijní program - " Program snižování nadváhy u dětí ve věku 10-15 let - jeho tvorba a následné ověření metodiky v praxi v kurzech snižování nadváhy u dětí
Přehled zaměstnání
 • 2020 – nyní: Inforamční a edukační centrum, Masaryův onkologický ústav Brno 2010 - nyní: Katedra podpory zdraví, Fakulta sportovních studií MU, odborný asistent 2005 - 2010: Katedra podpory zdraví, Fakulta sportovních studií MU, lektor 2005 – nyní: Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření, Masarykův onkologický ústav Brno
Pedagogická činnost
 • Výživa a její fyziologie, výživa ve sportu potravinové doplňky, vliv specifických látek na zdravotní stav jedince, možnosti nefarmakologické léčby civilizačních chorob, výživa a doplňky stravy pro sportovce, výživa sportujících dětí, prevence chronických neinfekčních chorob pomocí životního stylu, vliv výživy na vznik onkologických onemocnění, životní styl onkologických pacientů, survivorship onkologických pacientů. Řešitelka a spoluřešitelka několika výzkumných projektů (5), projektů FRVŠ a FRMU (4), OPVK (3), AZV (2), Norské fondy ( 1).
Vědeckovýzkumná činnost
 • Řešitelka a spoluřešitelka několika výzkumných projektů (5), projektů FRVŠ a FRMU (4), OPVK (3), AZV (2), Norské fondy (1).
Akademické stáže
 • 2013 Summer school of kinantrology - University of Bologna, Itálie 2014 - Učitelská stáž, Univerzita v Trnavě, Slovensko, Katedra verejného zdraví, 2014 - učitelská stáž - Univerzita polnohospodárska Nitra Slovensko, Institut hygieny a výživy 2014 - Učitelská stáž - University of Primorska, Koper, Slovinsko, Faculty of Health Sciences 2015 - Družební projekt pro VŠ učitele - učitelský pobyt Univerzita J. A. Komenského Bratislava, lovensko, Fakulta tělesnej výchovy a športu 2017 - Staff mobility for teaching between Programme Countries - University of Applied Studies - Haarlem, Netherlands 2018 - Erasmus program - University Zagreb, Zagreb, Chrovatsko
Universitní aktivity
 • od 2012 garant bc. programu Regenerace a výživa ve sportu 2017 - spoluautor programu Mgr. Aplikovaná kineziologie od 2018 Hodnotitel Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI
Mimouniversitní aktivity
 • od 2010: předsedkyně Ligy proti rakovině Brno 2017: kurz Special Olympic game: klinická ředitelka pro ČR v oblasti Healthy lifestyle pro Speciální olympiády mentálně postižených sportovců od 2018 Hodnotitel Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI od 2018. odborný garant akreditovaného kurzu Výživový poradce, Welko od 2019: Autorizovaná osoba pro zkoušení mezinárodní profesní zkoušky Výživový poradce akreditovaný MZDr. od 2022: člen Pacientské rady MZdr 2022: spolluatuor webového rozhraní www.onkofit.cz, cvičební programy pro onkologické pacienty a pacienty po ukončené léčbě
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014 - organizace konference Metabolický syndrom, MU 2016 - zvaná přednáška - Výživa dětských sportovců, Banská Bystrica organizace konference pro onkologické pacienty - 2022 - Návrat do zaměstnání po ukončené onkologické léčbě organizace pacientské sekce BOD - 2022
Vybrané publikace
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin KOMZÁK a Robert VYSOKÝ. Vhodné pohybové aktivity u vybraných skupin zdravotně oslabených jedinců. Online. První, elektronické. Brno: Fakulta sportovních studií, 2022. 128 s. ISBN 978-80-263-1707-4. [citováno 2024-04-23] info
 • BAREŠOVÁ, Zdeňka, Monika LEKÁROVÁ, Miroslav SVĚTLÁK, Dana VIGAŠOVÁ, Jiří ŠEDO, Jana HALÁMKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Anna SVOBODOVÁ. Automatizovaný sběr dotazníkových dat v psychoonkologickém výzkumu MOÚ. Online. 2022. ISSN 0862-495X. [citováno 2024-04-23] info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Hana, Romana KLÁŠTERECKÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Zuzana SVOBODOVÁ. Jóga a její přínos v léčbě onkologických pacientů. Online. In 46. Brněnské onkologické dny, 36. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2022, [citováno 2024-04-23] info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2. [citováno 2024-04-23] Čítárna Munispace info
 • CRHOVÁ, Marie, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Physical intervention as a means of increasing the condition of haemato-oncological survivors in subsequent care. Online. In Sport, Physical Activity and Health: Contemporary Perspectives. 2020. ISSN 1800-8755. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26773/mjssm.200401. [citováno 2024-04-23] Abstracts from the 17th Annual Scientific Conference of Montenegrin Sports Academy “Sport, Physical Activity and Health: Contemporary Perspectives”: Cavtat, Dubrovnik, Croatia. 2-5 April 2020 info
 • CRHOVÁ, Marie, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ, Martin KOMZÁK, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Anna ONDRAČKOVÁ. Effect of a 3-month Exercise Intervention on Physical Performance, Body Composition, Depression and Autonomic Nervous System in Breast Cancer Survivors: A Pilot Study. Online. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". 1st edition. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 386-393. ISBN 978-80-210-9631-8. [citováno 2024-04-23] Proceeding of the 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life" info
 • STRUHÁR, Ivan, Michal KUMSTÁT, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Klára ŠOLTÉS MERTOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. EFFECTS OF IMMEDIATE MECHANOTHERAPY AND INTERMITTENT CONTRAST WATER IMMERSION ON SUBSEQUENT CYCLING PERFORMANCE. Online. In Cacek, J; Sajdlova, Z; Šimkova, K. 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: SPORT AND QUALITY OF LIFE. Brno, Czech Republic: Masarykova univerzita, 2020. s. 159-166. ISBN 978-80-210-9631-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9631-2020-20. [citováno 2024-04-23] URL info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. Online. 3. doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4. [citováno 2024-04-23] info
 • BERNACIKOVÁ, Martina, Jan CACEK, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Michal KUMSTÁT, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Petr POSPÍŠIL, Jana ŘEZANINOVÁ, Michal ŠAFÁŘ a Ivan STRUHÁR. Regenerace a výživa ve sportu. Online. 3., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 262 s. ISBN 978-80-210-9725-4. [citováno 2024-04-23] Munishop info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Zora SVOBODOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Markéta HADRABOVÁ a Martina ŠPERKOVÁ. Pohybový a respirační intervenční program pro hematoonkologické pacienty. Online. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2019, roč. 13, č. 3, s. 111-114. ISSN 1802-4475. [citováno 2024-04-23] URL info
 • VIČAR, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Změny v kvalitě života u hematoonkologických pacientů po pohybové intervenci - respiračním tréninku. Online. Tělesná kultura. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 2018, č. 2, s. 69-73. ISSN 1211-6521. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5507/tk.2019.004. [citováno 2024-04-23] URL info
 • KUMSTÁT, Michal, Petr ŠIRC, Ivan STRUHÁR, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Roman GRMELA a Tomáš HLINSKÝ. The effects of 32 weeks of beta-alanine supplementation on CrossFit-specific performance, body composition and dietary habits in CrossFit athletes. Online. In 24th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE. 2019. ISBN 978-3-9818414-2-8. [citováno 2024-04-23] URL info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Robert VYSOKÝ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Effect of respiratory muscle training on physical performance in a group of patients with Hodgkin's and Non- Hodgkin's lymphoma. Online. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2019, roč. 178, č. 12, s. 916-921. ISSN 0393-3660. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.23736/S0393-3660.18.03986-4. [citováno 2024-04-23] URL info
 • JANÍKOVÁ, Andrea, Markéta HADRABOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Pavel STEJSKAL, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jiří MAYER. Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami. Online. Transfúze a hematologie dnes. 2018, roč. 24/2018, č. 1, s. 37-45. ISSN 1213-5763. [citováno 2024-04-23] info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Pohybový intervenční program pro hematoonkologické pacienty. Online. In Svoboda M. Klinická onkologie. Brno: neuveden pro RIV, 2018. s. 57-57. ISSN 0862-495X. [citováno 2024-04-23] info
 • MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Karolína NEVĚLÍKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů - kazuistická studie. Online. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 247-259. ISSN 0375-0922. Dostupné z: https://dx.doi.org/. [citováno 2024-04-23] info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Tamara BÍLKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavlína HONKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT, Hanne LANGOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Ivan STRUHÁR a Iveta HOLÁ. Moderní gymnastika Učební text pro trenéry III.třídy. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 292 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-8513-8. [citováno 2024-04-23] info
 • GIMUNOVÁ, Marta, Hana VÁLKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin ZVONAŘ. PREVALENCE OF PODIATRIC CONDITIONS IN SPECIAL OLYMPICS ATHLETES: THE CZECH REPUBLIC WINTER GAMES FIT FEET SCREENING. Online. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology, 2017, Opatija, Croatia. University of Zagreb, Faculty of Kinesio: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2017. s. 32-35. ISBN 978-953-317-049-7. [citováno 2024-04-23] info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. Online. 2017. ISBN 978-80-210-8816-0. [citováno 2024-04-23] info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 11th International Conference on Kinantropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 667-673. ISBN 978-80-210-8917-4. [citováno 2024-04-23] info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Changes in eating habits and selected parameters of female breast cancer patients after 6 months of physical activity intervention. Online. In 10 th International Conference on Kinanthropology 2015. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4. [citováno 2024-04-23] info
 • DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Alena POKORNÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Michal HROUZEK. PHYSICAL ACTIVITY AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN CANCER PATIENTS - A PILOT STUDY. Online. In 10th International Conference on Kinanthropology - books of abstract. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4. [citováno 2024-04-23] URL info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. CAFFEINE INTAKE ENHANCES ENDURANCE PERFORMANCE IN SUB-ELITE BUT NOT IN ELITE ATHLETES. Online. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 638-641. ISBN 978-953-317-027-5. [citováno 2024-04-23] info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Vliv kofeinu na maximální dosažený výkon při dlouhodobé vytrvalostní aktivitě u profesionálních a neprofesionálních cyklistů. Online. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství 2014. 2014. ISSN 1210-5481. [citováno 2024-04-23] info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. CAFFEINE INTAKE ENHANCES ENDURANCE PERFORMANCE IN SUB-ELITE BUT NOT IN ELITE ATHLETES. Online. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 638-641. ISBN 978-953-317-014-5. [citováno 2024-04-23] info
 • DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Ivan STRUHÁR. Metabolický syndrom-mezioborový problém. Online. 2014, [citováno 2024-04-23] info
 • NAMEŠANSKÝ, Ján, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Caffeine effect on extending time to exhaustion. Online. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 504-511. ISSN 1988-5202. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14198/jhse.2014.9.Proc1.39. [citováno 2024-04-23] info
 • KAPOUNKOVÁ, Kateřina a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Historie a definice metabolického syndromu. Online. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 9 - 16. ISBN 978-80-210-7539-9. [citováno 2024-04-23] info
 • JANÍKOVÁ, Andrea, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Martin ZVONAŘ, Michal HROUZEK, Tomáš VODIČKA, Pavol SEMAN, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina PRÁŠKOVÁ a Jiří MAYER. AUTONOMIC DYSFUNCTION IS AUGMENTED DURING THERAPY, BUT CAN BE IMPROVED BY PHYSICAL EXERCISE IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCY. RESULTS OF A PILOT TRIAL. Online. In HAEMATOLOGICA. 2014. ISSN 0390-6078. [citováno 2024-04-23] info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva. Dětská obezita. Online. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 37-49. ISBN 978-80-210-7539-9. [citováno 2024-04-23] info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Young athletes and their dietary habits. Online. 2014. ISSN 2386-673X. [citováno 2024-04-23] info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva. Dětská obezita a faktory jejího vzniku. Online. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 2014, roč. 23, č. 3, s. 121-123. ISSN 1210-5481. [citováno 2024-04-23] info
 • KUMSTÁT, Michal, Luboš HRAZDIRA, Lenka DOVRTĚLOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Thermic effect of a meal: A comparison of maltodextrin and protein isocaloric meal-replacement shakes. Online. In International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism, vol. 23, S1-S15. 2013. ISSN 1543-2742. [citováno 2024-04-23] URL info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Josef MALEČEK. Vliv podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon (první část měření). Online. In Medicina sportiva Bohemica et. Slovaca. 2013. ISSN 1210-5481. [citováno 2024-04-23] info
 • KUMSTÁT, Michal a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Výživa jako prostředek optimalizace sportovního výkonu: aktualizace nutričních doporučení před OH v Londýně. Online. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Vol.22, No. 1. 2013, [citováno 2024-04-23] info
 • ŠTULRAJTEROVÁ, Lucia, Pavel STEJSKAL, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Pavol SEMAN. Vliv nitrátové suplementace na svalový výkon. Online. In Tělovýchovné lékařství 2013. 2013. ISSN 1210-5481. [citováno 2024-04-23] info
 • HEJMALOVÁ, Michaela, Luboš HRAZDIRA, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Roman GRMELA. The most important events of definiton of the metabolic syndrome. Online. In Journal of Diabetes. 2013. ISSN 1753-0393. [citováno 2024-04-23] info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. The effect of caffeine administration on endurance performance –using The Borg scale. Online. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Brno: Muni press, Masaryk University, 2013. s. 67-72. ISBN 978-80-210-6640-3. [citováno 2024-04-23] info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. Caffeine effect on maximal power output during endurance performance. Online. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference - Szombathely 2013. 2013, [citováno 2024-04-23] info
 • SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Vliv podávání kofeinu a jeho účinky na vytrvalostní výkon. Online. In Medicina Sportiva Bohemica et. Slovaca. 2012. ISSN 1210-5481. [citováno 2024-04-23] info
 • HEJMALOVÁ, Michaela, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Michal KUMSTÁT a Pavla JAKLOVÁ. Současné možnosti chirurgické léčby obezity u osob s metabolickým syndromem. Online. In Sjezd výživových poradců a nutričních terapeutů. 2012. ISBN 978-80-87502-07-5. [citováno 2024-04-23] info
 • KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Ondřej SMOLKA a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybový program pro jedince s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Online. Studia sportiva. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 167-172, 187 s. ISSN 1802-7679. [citováno 2024-04-23] info
 • KUMSTÁT, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lenka BERÁNKOVÁ. Nutritional Status and Body Composition of Czech Elite Female Gymnasts. Online. In Sport and quality of life, Book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7. [citováno 2024-04-23] info
 • KUMSTÁT, Michal, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lenka BERÁNKOVÁ. Nutritional Status and Body Composition of Czech Elite Female Gymnasts. Online. Studia Sportiva. Brno (CZ): Masarykova univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 17-24, 415 s. ISSN 1802-7679. [citováno 2024-04-23] info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva a Ondřej SMOLKA. Doplňky stravy pro sportovce a legislativa. Online. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, roč. 3/2009, 1., 60 s. ISSN 1802-7679. [citováno 2024-04-23] info
 • PÓČ, Viktor a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Zdraví a sedavé zaměstnání - projekt Pohybem proti civilizačním chorobám. Online. In Sport a Kvalita života 2009. 1 vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 43-45. ISBN 978-80-210-5006-8. [citováno 2024-04-23] info
 • LUKEŠOVÁ, Olga, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Veronika BŘEZKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Skupinová kognitivně behaviorální terapie obezity v primární prevenci metabolického syndromu. Online. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 89, č. 10, 5 s. ISSN 0032-6739. [citováno 2024-04-23] info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Pohybem proti civilizačním chorobám. Online. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2009. 127 s. ISBN 978-80-210-5110-2. [citováno 2024-04-23] info
 • LUKEŠOVÁ, Olga, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Veronika BŘEZKOVÁ. Vliv 3měsíční skupinové kognitivně behaviorální terapie obezity na vybrané rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. In: sborník abstrakt XV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Online. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 900. ISSN 0042-773X. [citováno 2024-04-23] info
 • PÓČ, Viktor, Marie BLAHUTKOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybem proti civilizačním chorobám. Online. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Masarykova univerzita, Fakulta sportovní: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008. s. 121-122. ISBN 978-80-210-4716-7. [citováno 2024-04-23] info
 • HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ a Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně. Online. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, 7-8, s. 789-790. ISSN 0042-773X. [citováno 2024-04-23] info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Zvedni se a běž. Online. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2008. 66 s. 4750/FSpS. ISBN 978-80-210-4790-7. [citováno 2024-04-23] info
 • MANDELOVÁ, Lucie a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Základy výživy ve sportu. Online. 1.vyd. Brno: MU, 2007. 72 s. 4492/FSpS-1/07-17/99. ISBN 978-80-210-4281-0. [citováno 2024-04-23] info
 • MANDELOVÁ, Lucie a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Základy výživy ve sportu. Online. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 72 s. ISBN 978-80-210-4281-0. [citováno 2024-04-23] info
 • KLESCHT, Vladimír, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Lucie MANDELOVÁ. Éčka v potravinách. Online. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2006. 108 s. KZ0045. ISBN 80-251-1292-6. [citováno 2024-04-23] info

26. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info