Personální oddělení

Personální oddělení zajišťuje administrativní, organizační a metodickou činnost v oblasti personální agendy a řízení lidských zdrojů. Mezi hlavní činnosti patří plánování lidských zdrojů, mzdová agenda, nábor nových zaměstnanců, podpora vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, správa benefitů a péče o zaměstnance. Současně zajišťuje činnosti spojené s přípravou a certifikací HR Award.

Personální oddělení sídlí v budově děkanátu A33, ve 2. nadzemním podlaží, dveře č. 207 a č. 205.

Dokumenty personálního oddělení.

Kontakty

Vedoucí

Mgr. Ivana Klašková

vedoucí oddělení – Personální oddělení

telefon: 549 49 2003
e‑mail:

Lucie Martincová

personální referentka

telefon: 549 49 4606
e‑mail:

Ing. Pavla Pištěková

vedoucí personálního oddělení

telefon: 549 49 4561
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Jindřiška Vlachová

mzdová účetní

telefon: 549 49 7727
e‑mail: