Oddělení vnějších vztahů

Oddělení vnějších vztahů zajišťuje externí marketingovou komunikaci směrem k tuzemským i zahraničním uchazečům o studium, veřejným institucím, sportovním klubům a organizacím, a široké veřejnosti. V rámci interní komunikace pak komunikuje se studenty a zaměstnanci fakulty a celé Masarykovy univerzity. Poskytuje podporu oddělením a katedrám při konání různých akcí a eventů, studentů a zaměstnancům při výjezdech na partnerské univerzity. Zajišťuje propagaci a Public Relations fakulty a podílí se na vytváření image celé Masarykovy univerzity. Spolupodílí se akcích pořádaných Masarykovou univerzitou a jejími fakultami. Blízká spolupráce je nastavena s fakultami sídlícími v bohunickém kampusu díky společným akcím, které pravidelně pořádají jak pro studenty, tak i zaměstnance. 

Kontakty


Ing. Zuzana Florianová

referentka vnějších vztahů

telefon: 549 49 5375
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Mgr. Andrea Kakulidu

referentka vnějších vztahů

telefon: 549 49 7952
e‑mail:

Mgr. Iva Kašíková

manažerka marketingu

telefon: 549 49 3155
e‑mail: