Oddělení pro strategii a rozvoj

Činnosti, které zajišťuje Oddělení pro strategii a rozvoj (OSR), jsou strategická plánování a dlouhodobý rozvoj fakulty. Do jeho kompetence spadá administrativní podpora proděkana pro strategii a rozvoj, koordinace a evaluace jak interních, tak externích strategických aktivit a projektů fakulty. OSR spolupracuje s odděleními napříč celou fakultou a RMU. Zajišťuje dlouhodobou spolupráci s NSA, VSC, MŠMT a sportovními svazy a asociacemi.

Kontakty


Mgr. Tomáš Kalina

koordinátor pro kvalitu

telefon: 549 49 2071
e‑mail:

Mgr. Tomáš Sedláček

koordinátor strategického plánování

telefon: 549 49 2071
e‑mail: