Akademický senát je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a je tvořen komorou šesti zaměstnanců a komorou tří studentů. Akademický senát má řadu pravomocí především ve vztahu k fungování fakulty, její struktuře a rozpočtu. Členové senátu volí kandidáta na funkci děkana, vyjadřují se k návrhům na podobu studijních programů a rovněž zřizují podle svého uvážení komise, které mohou řešit různé záležitosti.

Pro studenty představuje akademický senát možnost, jak tlumočit přes volené studentské zástupce své návrhy, náměty nebo i stížnosti pro vedení fakulty. Náměty můžete posílat na e-mailovou adresu studentské komory AS: skas@fsps.muni.cz.

Jak se přihlásit na Řádné zasedání Akademické senátu FSpS MU 28. 7. 2020?

Název týmu v aplikaci MS TEAMS: Zasedání AS FSpS MU

Vy, co jste se již k týmu připojili, zůstáváte i nadále připojeni. Pokud si nepřejete být aktuálně součástí týmu, který pořádá zasedání AS FSpS MU, tak se z týmu odhlaste nebo kontaktujte správce týmu (Mgr. Králová nebo Mgr. Dolejší).

Návod na připojení pro ty, co nejsou aktuálně součástí týmu:
Členové komunity MU a další s přístupem k aplikaci do MS Teams:
Sami se přihlásíte do týmu pomocí odkazu na tento tým a automaticky se stáváte členem týmu (s možností psát do chatu schůzky):
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abff06b721cd249fc9769b2aae28da337%40thread.tacv2/conversations?groupId=cfda57ea-5d41-499b-80fd-90b17889fc8f&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8
V kanálu „Obecné“ je vypsána schůzka „Zasedání AS FSpS 28. 7. 2020“-> na kterou se připojíte tlačítkem „Připojit ke schůzce“ (mějte prosím vypnutou kameru i mikrofon po celou dobu trvání schůzky, mikrofon si zapněte až v případě, že budete chtít veřejně promluvit a předsedkyně senátu FSpS Vám před tím udělí slovo).

Požádat o slovo můžete v postranním „Chatu schůzky“, jakmile Vám předsedkyně senátu udělí slovo, můžete si vypnout ztlumení mikrofonu a hovořit. Po skončení vašeho dotazu si prosím OKAMŽITĚ mikrofon ztlumte.
V případě, že jste se ke schůzce připojili jinak, než je výše uvedeno a nezobrazuje se Vám chat schůzky, zažádejte o slovo zasláním emailu s předmětem: „Žádám o slovo“ (nemusíte vyplňovat text emailu, pokud nechcete) a email zašlete do kanálu týmu na adresu: 7161df11.space.muni.cz@emea.teams.ms. Vaše žádost bude místopředsedkyněmi zkopírována do chatu schůzky a o žádosti tak bude předsedkyně senátu FSpS informována.

UPOZORNĚNÍ: Zasílání dotazů formou emailu, bude ukončeno přibližně 5 min před ukončením diskuze z důvodu časové prodlevy mezi odesláním emailu a přijetím emailu do kanálu schůzky. Děkujeme.

Ostatní, kteří nemají možnost si nainstalovat aplikaci MS Teams:
Ke schůzce se přihlásíte pomocí odkazu, který otevřete ve svém internetovém prohlížeči (na schůzku se připojíte tlačítkem „Připojit ke schůzce“, mějte prosím vypnutou kamenu i mikrofon po celou dobu trvání schůzky, mikrofon si zapněte až v případě, že budete chtít veřejně promluvit a předsedkyně senátu FSpS Vám před tím udělí slovo).
- odkaz pro připojení na schůzku v internetovém prohlížeči:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abff06b721cd249fc9769b2aae28da337%40thread.tacv2/1595249533859?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%22e8698f7b-fe08-4700-bd12-1dad63caec73%22%7d

Požádat o slovo můžete v průběhu celého konání schůzky pouze zasláním emailu na adresu: 7161df11.space.muni.cz@emea.teams.ms s textem:
který chcete sdělit (napíšete konkrétní text, který místopředsedkyně zkopírují do chatu schůzky a upozorní předsedkyni, která text přečte za Vás),

nebo s žádostí o slovo: „Žádám o slovo“ s uvedením Vašeho celého jména (tento text bude zkopírován do chatu schůzky, následně Vám předsedkyně udělí slovo, zapnete si mikrofon a promluvíte. Po skončení vašeho dotazu si prosím OKAMŽITĚ ztlumte mikrofon.

UPOZORNĚNÍ: Zasílání dotazů formou emailu, bude ukončeno přibližně 5 min před ukončením diskuze z důvodu časové prodlevy mezi odesláním emailu a přijetím emailu do kanálu schůzky. Děkujeme.

V případě nejasností s připojením kontaktujte místopředsedkyni AS FSpS MU Mgr. Terezu Královou (tereza.kralova@fsps.muni.cz).

Zastoupení FSpS v Akademickém senátu MU

Komora akademických pracovníků

Členové

Studentská komora

Členové

Fakulta sportovních studií MU
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 753/5
625 00 Brno
Česká republika

+420 549 49 2930 (recepce pavilon A34 FSpS)
skas@fsps.muni.cz

Termíny zasedání

 • Řádné zasedání 17. září 2020 v 10:00 hod.
 • Řádné zasedání 28. července 2020 v 10:00 hod.
 • Řádné zasedání 11. května 2020 v 13:00 hod.
 • Volby děkana FSpS 29. dubna 2020 v 10:00 hod.
 • Veřejné shromáždění a představení kandidátů na děkana FSpS 22. dubna 2020 v 10:00 hod.
 • Řádné zasedání 31. března 2020 v 10:00 hod.
 • Mimořádné zasedání 18. března 2020 v 10:00 hod.
 • Mimořádné zasedání 17. března 2020 v 10:00 hod.
 • Řádné zasedání 13. března 2020 v 10:00 hod.
 • Řádné zasedání 5. února 2020 v 13:30 hod.
 • Řádné zasedání (zrušeno) 27. ledna 2020 v 13:30 hod.

Zápisy z jednání

Facebook Studentské komory AS FSpS MU