Akademický senát

Akademický senát je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a je tvořen komorou šesti zaměstnanců a komorou tří studentů. Akademický senát má řadu pravomocí především ve vztahu k fungování fakulty, její struktuře a rozpočtu. Členové senátu volí kandidáta na funkci děkana, vyjadřují se k návrhům na podobu studijních programů a rovněž zřizují podle své uvážení komise, které mohou řešit různé záležitosti.

Pro studenty představuje akademický senát možnost, jak tlumočit přes zvolené studentské zástupce své návrhy, náměty nebo i stížnosti pro vedení fakulty. Náměty můžete posílat na e-mailovou adresu studentské komory AS: skas@fsps.muni.cz .

Fakulta sportovních studií MU
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 753/5
625 00 Brno
Česká republika

+420 549 49 2930 (pavilon recepce E34 FSpS)
skas@fsps.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info