Akademický senát

Akademický senát je nejvyšším samosprávným orgánem fakulty a je tvořen komorou šesti zaměstnanců a komorou tří studentů. Akademický senát má řadu pravomocí především ve vztahu k fungování fakulty, její struktuře a rozpočtu. Členové senátu volí kandidáta na funkci děkana, vyjadřují se k návrhům na podobu studijních programů a rovněž zřizují podle svého uvážení komise, které mohou řešit různé záležitosti.

Pro studenty představuje akademický senát možnost, jak tlumočit přes volené studentské zástupce své návrhy, náměty nebo i stížnosti pro vedení fakulty. Náměty můžete posílat na e-mailovou adresu studentské komory AS: skas@fsps.muni.cz.

Jak se přihlásit na Řádné zasedání Akademické senátu FSpS MU - 26. 4. 2021

NÁZEV TÝMU V APLIKACI MS TEAMS: Zasedání AS FSpS MU

Vy, co jste se již k týmu připojili, zůstáváte i nadále připojeni. Pokud si nepřejete být aktuálně součástí týmu, který pořádá zasedání AS FSpS MU, tak se z týmu odhlaste nebo kontaktujte správce týmu (Mgr. Králová nebo Mgr. Dolejší).

 

Návod na připojení pro ty, co nejsou aktuálně součástí týmu:

Členové komunity MU a další s přístupem k aplikaci do MS Teams:

Sami se přihlásíte do týmu pomocí odkazu na tento tým a automaticky se stáváte členem týmu (s možností psát do chatu schůzky):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abff06b721cd249fc9769b2aae28da337%40thread.tacv2/conversations?groupId=cfda57ea-5d41-499b-80fd-90b17889fc8f&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8

V kanálu „Obecné“ je vypsána schůzka „Zasedání AS FSpS 26.4.2021“-> na kterou se připojíte tlačítkem „Připojit ke schůzce“ (mějte prosím vypnutou kameru i mikrofon po celou dobu trvání schůzky, mikrofon si zapněte až v případě, že budete chtít veřejně promluvit a předsedkyně senátu FSpS Vám před tím udělí slovo).

Požádat o slovo můžete v postranním „Chatu schůzky“, jakmile Vám předsedkyně senátu udělí slovo, můžete si vypnout ztlumení mikrofonu a hovořit. Po skončení vašeho dotazu si prosím OKAMŽITĚ mikrofon ztlumte.

V případě, že jste se ke schůzce připojili jinak, než je výše uvedeno a nezobrazuje se Vám chat schůzky, zažádejte o slovo zasláním emailu s předmětem: „Žádám o slovo“ (nemusíte vyplňovat text emailu, pokud nechcete) a email zašlete do kanálu týmu na adresu: 7161df11.space.muni.cz@emea.teams.ms. Vaše žádost bude zkopírována do chatu schůzky a o žádosti tak bude předsedkyně senátu FSpS informována.

UPOZORNĚNÍ: Zasílání dotazů formou emailu, bude ukončeno přibližně 5 min před ukončením diskuze z důvodu časové prodlevy mezi odesláním emailu a přijetím emailu do kanálu schůzky. Děkujeme.

 

Ostatní, kteří nemají možnost si nainstalovat aplikaci MS Teams:

Ke schůzce se přihlásíte pomocí odkazu, který otevřete ve svém internetovém prohlížeči (na schůzku se připojíte tlačítkem „Připojit ke schůzce“, mějte prosím vypnutou kamenu i mikrofon po celou dobu trvání schůzky, mikrofon si zapněte až v případě, že budete chtít veřejně promluvit a předsedkyně senátu FSpS Vám před tím udělí slovo).

- odkaz pro připojení na schůzku v internetovém prohlížeči:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abff06b721cd249fc9769b2aae28da337%40thread.tacv2/1618576576782?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%22ad4bae23-95e5-4b2c-804d-5053f24fcc0c%22%7d

Požádat o slovo můžete v průběhu celého konání schůzky pouze zasláním emailu na adresu:

7161df11.space.muni.cz@emea.teams.ms

s textem:

  • který chcete sdělit (napíšete konkrétní text, který místopředsedkyně zkopírují do chatu schůzky a upozorní předsedkyni, která text přečte za Vás),
  • nebo s žádostí o slovo: „Žádám o slovo“ s uvedením Vašeho celého jména (tento text bude zkopírován do chatu schůzky, následně Vám předsedkyně udělí slovo, zapnete si mikrofon a promluvíte. Po skončení vašeho dotazu si prosím OKAMŽITĚ ztlumte mikrofon.

UPOZORNĚNÍ: Zasílání dotazů formou emailu, bude ukončeno přibližně 5 min před ukončením diskuze z důvodu časové prodlevy mezi odesláním emailu a přijetím emailu do kanálu schůzky. Děkujeme.

 

V případě nejasností s připojením kontaktujte Mgr. Terezu Královou (tereza.kralova@fsps.muni.cz) nebo sekretářku Bc. Evu Dolejší (eva.dolejsi@fsps.muni.cz)

Zastoupení FSpS v Akademickém senátu MU

Komora akademických pracovníků

Členové

Studentská komora

Členové

Fakulta sportovních studií MU
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 753/5
625 00 Brno
Česká republika

+420 549 49 2930 (recepce pavilon A34 FSpS)
skas@fsps.muni.cz

Termíny zasedání

Zápisy z jednání

Facebook Studentské komory AS FSpS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info