doc. Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.

Garant studijního programu Fyzioterapie, docent Katedry pohybových aktivit a zdraví

Odborný fyzioterapeut se specializací v kardiovaskulární rehabilitaci a komplexní rehabilitační léčbě nemocných s interním onemocněním zejména ve fázi akutní a postakutní lůžkové nemocniční péče. Více než 10 let byla jeho klinická kariéra spojena s Fakultní nemocnicí Brno, kde se podílel na rozvoji kardiovaskulární rehabilitace po stránce vědecko výzkumné, praktické a vzdělávací. Ve fakultní nemocnici se významným podílem zasloužil o optimalizaci pregraduálního a postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů, lékařů a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru rehabilitace (koordinátor výukové činnosti, odborný školitel specializačního vzdělávání).

V současnosti se více zaměřuje na všechny fáze prevence a preskripce pohybové aktivity u tzv. neinfekčních onemocnění hromadného výskytu (nadváha a obezita, vysoký krevní tlak, porucha lipidového spektra, diabetes mellitus, kardiorespirační a onkologická onemocnění aj.). Působí nejen na Fakultě sportovních studií, ale i na Lékařské fakultě MU jako odborný asistent Ústavu ochrany a podpory zdraví. Mimo medicínskou oblast se věnuje sjezdovému lyžování jako instruktor s licencí Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL).

Členství v odborných společnostech

Unie fyzioterapeutů ČR

Česká kardiologická společnost - Pracovní skupina kardiovaskulární rehabilitace

Česká společnost tělovýchovného lékařství

European Atherosclerosis Society

Ministerstvo zdravotnictví ČR - člen atestační komise pro obor fyzioterapeut (Aplikovaná fyzioterapie)

Odborná rada Unie fyzioterapeutů ČR

Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí

Asociace profesionálních učitelů lyžování (APUL)

Recenzent časopisu Central European Journal of Public Health

Mediální výstupy

ČT –⁠ Události v regionech –⁠ 25 let kardiorehabilitace

Čtvrt století Kardiovaskulární rehabilitace ve FN Brno

Fyzioterapie –⁠ obor mezi teorií a praxí

 


Další úspěšní zaměstnanci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info