České akademické hry
Akademická mistrovství

Přihláška na České akademické hry 2024

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2024 (ČAH)

AKADEMICKÉ SOUTĚŽE 2024 (AM)

Obecné pokyny pro vyúčtování soutěží, platné pro všechny studenty MU

  • České akademické hry
  • Akademické soutěže

1) PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE: prostřednictvím kateder Fakulty sportovních studií MU.

  • Kolektivní sporty - prostřednictvím garantů sportu na FSpS
  • Individuální sporty - prostřednictvím dr. Slonkové – mail: slonkova@fsps.muni.cz

U akademických mistrovství se přihlášky řídí podle propozic jednotlivých sportů.

Přihláška ČAH 2024.

2) PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ: přihlášení sportovci/kyně musí být v době konání závodu řádnými studenty/kami MU nebo na příslušné fakultě ukončil/a studia v kalendářním roce 2024.Věková hranice není omezena. Studenti/ky se při prezenci musí prokázat platným studijním dokladem (index, ISIC karta, případně dokladem o ukončení studia) a občanským průkazem při ubytování.

3) DOPRAVA: studenti jsou povinni použít nejlevnější dopravní prostředek z místa školy do místa soutěže a zpět. Pokud je doprava organizovaná společně, neproplácí se jednotlivé jízdné. Pokud se akce koná v místě školy, jízdné se proplácí pouze ve výjimečných, řádně zdůvodněných případech.
Použití osobního auta – použití osobního auta doporučujeme v těch sportech, kde jde o převoz sportovního materiálu nebo je soutěž mimo dosah veřejné dopravy.
Proplácení jízdného auty – pokud auto řídí student, obdrží při 4 a více osobách v autě 5 Kč/km, při 3 osobách v autě 4 Kč/km. Při nižším počtu osob obdrží řidič jízdné ve výši osobního vlaku 2. třídy. Použití auta je třeba před jízdou nahlásit dr. Slonkové. Při vyúčtování jízdy musí student zaslat dr. Slonkové typ a číslo auta a seznam spolucestujících. Náklady za auto se proplácí pouze řidiči, nikoliv spolucestujícím.
Cestovní náklady vedoucích – zaměstnanec si musí před odjezdem vyplnit cestovní příkaz na INETu. Pokud použije k cestě vlastní auto, musí do elektronického příkazu vyplnit číslo a typ vozidla a jména spolucestujících. V případě, že je auto vytížené, obdrží zaměstnanec plnou náhradu. V opačném případě obdrží jízdné ve výši hromadného dopravního prostředku.

4) Stipendium ZA MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ - reprezentace Masarykovy univerzity: student obdrží stipendium pouze za medailová umístění. Studenti, kteří jsou zařazeni do programu UNIS nemohou uplatňovat žádost o další stipendium.

5) VYÚČTOVÁNÍ SOUTĚŽE: soutěž se účtuje prostřednictvím

  • mimořádných stipendií pro studenty
  • dohodou pro absolventy nebo studenty s ukončeným studiem

Nárok se vztahuje na:

  • proplacení nezbytně nutného jízdného do místa soutěže a zpět (pokud není proplaceno pořadatelem)
  • nezbytně nutné ubytování (pokud není proplaceno pořadatelem)
  • registrační poplatek
  • zisk medaile

STIPENDIA ČAH pro řádné studenty ke stažení.
STIPENDIA AM ČR pro řádné studenty ke stažení.
STIPENDIA pro ostatní soutěže, pro řádné studenty ke stažení.
DOHODA podle §1746 odst.2 Občanského zákoníku pro absolventy a ukončené (v době podání stipendia nejsou již studenty) ke stažení.

Řádně vyplněný formulář zašlou studenti mailem nejpozději týden po ukončení Českých akademických her nebo Akademického mistrovství RNDr. Evě Slonkové, mail: slonkova@fsps.muni.cz, (mobil: 728 071 371) včetně naskenovaných nebo ofocených dokladů (jízdné, ubytování, poplatek).

Student je povinen po přiznání stipendia zkontrolovat, zda má vyplněn účet v ISu a přečíst si e - mail s rozhodnutím o přiznání stipendia. Pokud nejste nebo nebudete studenty, vyplňte DOHODU.

UPOZORNĚNÍ: dohodu je třeba vyplnit před zahájením soutěže a poslat dr. Slonkové.

Stipendium za České akademické hry a další soutěže obdrží student do 30 dnů po převzetí stipendia v ISu od studijního oddělení FSpS, na účet zadaný v Informačním systému MU, který musí být vedený v Českých korunách. Podmínkou je mít v době podání návrhu na stipendium a vydání rozhodnutí o stipendiu aktivní studium. Pro dřívější výplatu stipendia na účet je možno se vzdát práva na odvolání proti rozhodnutí v dokumentu s Rozhodnutím o přiznání stipendia.

Informace o jednotlivých sportech, vám mohou poskytnout následující učitelé:

AEROBIK Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
ATLETIKA Mgr. Petr Kotyza
BADMINTON Mgr. Martina Bernacíková, Ph.D.
BASEBALL Mgr. Jan Konečný, Ph.D.
BASKETBAL Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
BASKETBAL 3x3 Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
BEACH VOLEJBAL Mgr. Ondřej Marek
BIATLON doc. PaeDr. Jan Ondráček, Ph.D.
BOWLING Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
CYKLISTIKA Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
E-SPORTY Mgr. Jiří Kotas
FLORBAL Mgr. Simon Šiška
FOTBAL Mgr. Dominik Bokůvka
FRISBEE Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
FUTSAL Mgr. Dominik Bokůvka
GOLF Mgr. Bc. Milan Mojžíš
GYMNASTIKA Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D.
HÁZENÁ Mgr. Tereza Hammerová
HOKEJ doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
JUDO doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
KARATE PaeDr. Michal Hrubý, Ph.D.
KANOISTIKA Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
KUŽELKY Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
LETECKÉ SPORTY Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
LUKOSTŘELBA Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
LYŽOVÁNÍ doc. PaeDr. Jan Ondráček, Ph.D.
NOHEJBAL Mgr. Dominik Bokůvka, Ph.D.
ORIENTAČNÍ SPORTY Mgr. Tomáš Kalina, Ph.D.
PARAGLIDING Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
PLAVÁNÍ Mgr. Silvie Kodešová, Ph.D.
POHYBOVÉ SKLADBY Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
POŽÁRNÍ SPORTY Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
SILOVÝ TROJBOJ Mgr. Tereza Králová, Ph.D.
SNOWBORDING doc. PaeDr. Jan Ondráček, Ph.D.
SPORTOVNÍ LEZENÍ Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
SPORTOVNÍ STŘELBA doc. PaeDr. Jan Ondráček, Ph.D.
SQUASH Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
STOLNÍ TENIS Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
ŠERM Mgr. Michal Roček
TENIS doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
TRIATLON Mgr. Tomáš Kalina, Ph.D.
VESLOVÁNÍ Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
VODNÍ SLALOM a SJEZD doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
VOLEJBAL Mgr. Ondřej Marek
VZPÍRÁNÍ Mgr. Tereza Králová, Ph.D.

I. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2024 - www.ceskeakademickehry.cz

České akademické hry 2024 se uskuteční v termínu 24. – 28. 6. 2024 v Liberci
Pořadatel her:
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
Realizátor her: Technická univerzita Liberec

Zařazené sporty na ČAH (21):

1. ATLETIKA, 2. BADMINTON, 3. BASEBALL, 4. BASKETBAL (M, Ž), 5. BEACH VOLEJBAL (M, Ž), 6. FLORBAL (M, Ž), 7. FOTBAL (M), 8. FRISBEE mix, 9. FUTSAL (M, Ž), 10. GOLF, 11. JUDO, 12. ORIENTAĆNÍ BĚH, 13.PLAVÁNÍ, 14. PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI, 15. POHYBOVÉ SKLADBY, 16. SPORTOVNÍ LEZENÍ - LEZENÍ NA OBTÍŽNOST, 17. SPORTOVNÍ LEZENÍ - BOULDERING, 18. STOLNÍ TENIS , 19. ŠERM,  20. ŠPH NA LANĚ, 21.VOLEJBAL (M, Ž).

PŘIHLÁŠKY NA ČAH

Termín přihlášek na ČAH bude upřesněn na webu her.

Studenti se přihlašují na soutěže podle Obecných pokynů, které jsou uvedeny výše.

II. AKADEMICKÁ MISTROVSTVÍ ČR – www.caus.cz

V případě, že se zúčastníte akademických mistrovství, která nejsou zařazena do programu Českých akademických her, platí stejné zásady uvedené v Obecných pokynech pro vyúčtování.

Řádně vyplněný formulář odevzdají studenti nejpozději týden po ukončení příslušného akademického mistrovství RNDr. Evě Slonkové (mobil: 728 071 371) mailem: slonkova@fsps.muni.cz, včetně naskenovaných dokladů (ubytování, doprava, reg. poplatek).

Stipendium vám bude zasláno na váš účet, proto je nutné zadat číslo účtu do Informačního systému MU.

III. UNIVERZITNÍ LIGY

Projekt univerzitních lig (UL) je systém celoročních soutěží studentů, jejímž záměrem je pravidelné sportování studentů a propojení jejich sportovní činnosti se studijními povinnostmi. Garantem nad celou soutěží je Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS), ve spolupráci s Národní sportovní agenturou (NSA), univerzitami, kluby a tělovýchovnými jednotami ČAUS a příslušnými sportovními svazy.

Kontaktní osobou za ČAUS je Michal Němec (caus-nemec@cuscz.cz).

IV. SOUTĚŽE EUSA – www.eusa.eu

Evropská asociace univerzitního sportu pořádá soutěže evropských univerzit a vysokých škol.

V sudých letech EUSA organizuje Evropské univerzitní hry, v lichých letech jednotlivá Mistrovství Evropských univerzit (MEU). Studenti, kteří se chtějí soutěží EUSA zúčastnit a nebudou zařazeni v kvótě, kterou finančně zajistí ČAUS, musí svoji účast předem projednat s dr. Evou Slonkovu. Při schválení akce škola poskytne finanční příspěvek, který se bude odvíjet z celkových nákladů na akci.

Přihlášky na soutěže EUSA se podávají prostřednictvím sekretariátu České asociace univerzitního sportu (ČAUS).

V. OSTATNÍ AKADEMICKÉ SOUTĚŽE

Finanční příspěvek na ostatní akademické soutěže, které nejsou uvedeny výše, je třeba před soutěží projednat s dr. Evou Slonkovou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info