Komparace vybraných parametrů tělesného složení a rychlostních parametrů u fotbalistů kategorie U16 a U17

Autoři

ADAMÍK Richard CACEK Jan

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Sport ve vědě, věda ve sportu 2012
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova Football InBody 720 Sprint Acceleration speed Shuttle run
Popis V naši studii jsme srovnávali vybrané parametry tělesné kompozice s rychlostními parametry u hráčů profesionálního fotbalového klubu v kategorii U16 (n = 16) a U17 (n = 12). Parametry tělesné kompozice (hmotnost, BMI, PBF a SMM) byly měřeny přístrojem InBody 720. Tělesná výška byla měřena standardní metodikou. Měření rychlostních testů bylo provedeno pomocí fotobuněk. Testování proběhlo za účelem zjištění: 1. diferencí mezi věkovými kategoriemi, 2. získání podkladů pro dlouhodobější sledování vývoje hráčů, 3. vztahů mezi antropometrickými a rychlostními parametry v období dospívání, Ze zjištěných výsledků plyne, že na stanovené hladině významnosti (p < 0,05), nebyly zjištěné statisticky významné rozdíly ve dvou sledovaných věkových kategoriích v parametrech tělesné výšky (p = 0,626), hmotnosti (p = 0,318), PBF (p = 0,265), BMI (p = 0,219), SMM (p = 0,944), 4 x 10 m (p = 0,710), 5 m (p = 0,307), 10m (p = 0,095).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info