Testování aerobní zdatnosti u různých věkových skupin populace

Autoři

ADAMÍK Richard CACEK Jan

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova Aerobic endurance Fitness tests Fieldtests Cooper Step test Walk test
Popis V naši studii jsme analyzovali využití různých testů aerobní zdatnosti, se zaměřením na široký segment skupiny populace. V analýze jsme pracovali se skupinami běžeckých testů, Walk testů a Step testů. Výběr byl proveden prostřednictvím metaanalýzy dříve naměřených dat. Následná selekce byla vykonána na základe předem určených kriterií, které pramenili z vědeckých poznatků a zkušeností examinátorů. Jako kriteria byly určeny široká věková škála použití; materiální, časová a finanční nenáročnost; možnost změřit víc probandů současně, přiměřený počet examinátorů vzhledem k počtu testovaných osob a vysoká validita a reliabilita testu. Pro účely našeho testování vyšel jako nejvhodnější McArdlův Queens College Step Test.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info