Možnosti využití fuzzy teorie pro posuzování úrovně motorických schopností

Autoři

HUBÁČEK Ondřej ZHÁNĚL Jiří

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova diagnostics; membership function; fuzzy sets; tennis; test battery
Popis Od devadesátých let minulého století se v oblasti diagnostiky pohybových činností objevují publikace využívající teorii fuzzy logiky, která nabízí kvalitativně jiný přístup k analýze dat než klasický pravděpodobnostní přístup. Cílem práce bylo vytvoření postupu pro hodnocení jednotlivých testů testové baterie TENDIAG1 na principu fuzzy teorie. Na základě obdobných publikovaných výzkumů a expertního posouzení jsme zkonstruovali funkce příslušnosti k jednotlivým testům a navrhli algoritmus pro výpočet hraničních bodů. Postup při konstrukci funkcí příslušnosti je demonstrován na výzkumných datech souboru tenistů ve věku 11-12 let (n=187), konkrétní vyhodnocení výsledků bylo realizováno u subsouboru náhodně vybraných tenistů (n = 25) z uvedeného souboru. Pro finální vyhodnocení výsledků testové baterie jsme využili metodu agregace dílčích výsledků. Tento postup umožňuje jemnější rozlišení úrovně výkonnosti jednotlivých hráčů než dosud užívaná třístupňová norma. Do budoucna lze počítat s využitím sofistikovanějších metod agregace umožňující pracovat s různými vahami dílčích testů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info