Dlouhodobé sledování úrovně výkonnostních předpokladů vybraných tenistů - individuální profily.

Autoři

POLÁCH Michal ZHÁNĚL Jiří

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Úvod Diagnostika úrovně faktorů ovlivňujících sportovní výkon je nezbytnou součástí tréninkového procesu. Jednotlivé sporty vyžadují různou úroveň těchto předpokladů s ohledem na strukturu požadavku. Vzhledem k tomu, že vývoj světového tenisu směřuje stále více k silnějšímu, rychlejšímu a celkově kondičně náročnějšímu stylu hry, má v současné době stále větší význam systematická, pravidelná a dlouhodobá diagnostika. Výzkum vycházel z principů tzv. retrospektivní studie, jeho cílem byla analýza úrovně výsledků dosažených sledovanými tenisty v testové baterii TENDIAG1. Hlavním cílem studie bylo posouzení vztahu mezi věkem, úrovní somatických a motorických výkonnostních předpokladů a herní výkonností vybraných elitních českých juniorských tenistů na základě dlouhodobého sledování. Metody výzkumu Z hlediska výzkumné metodologie se jednalo o tři typy výzkumu. Výzkum typu "status", kdy jsou zjišťovány charakteristiky specifikované skupiny (úroveň výkonnostních předpokladů), dále o případovou studii s prvky korelační studie zaměřenou na vývoj somatických a motorických výkonnostních předpokladů mladých tenistů a o vývojovou studii zkoumající změny úrovně výkonnostních předpokladů v čase. Výzkumná data byla získána metodou testování pomocí testové baterie TENDIAG 1 v letech 1998-2005. Kritériem pro výběr se pak stalo žebříčkové postavení ve sledovaném období. Výsledky byly zpracovány v počítačových programech Excel a STATISTICA. Výsledky U somatických charakteristik lze konstatovat jejich přirozený nárůst v souladu s ontogenetickým vývojem, obdobný průběh (s individuálními diferencemi) byl zjištěn u motorických charakteristik. Posouzení vztahu mezi žebříčkovým pořadím a celkovým skóre testové baterie přineslo u jednotlivých hráčů očekávaně nízkou a statisticky nevýznamnou úroveň závislosti (r = 0,03 až r = 0,4). Závěry U všech sledovaných hráčů byla zaznamenána převážně vysoká úroveň kondičně-koordinačních výkonnostních předpokladů, což koresponduje s jejich vysokou tenisovou výkonností a žebříčkovým umístěním. Vzhledem ke komplexnímu charakteru sportovního výkonu v tenise nebyla očekávaně prokázána statistická závislost žebříčkového pořadí a výsledků v testové baterii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info