Halliwickův koncept plavecké výuky jako prostředek překonání strachu z vody

Logo poskytovatele
Autoři

PACHOLÍK Viktor

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova Subjective experience and personality states; anxiety; trepidation; people with physical disability; sport for the physically disabled; The Halliwick Swimming Concept.
Popis Tento text se zabývá problematikou vlivu Halliwickova konceptu plavecké výuky na subjektivní prožitky a psychické stavy osob s tělesným postižením. Autoři vycházejí z předpokladu, že vodní aktivity jsou pro osoby s tělesným postižením vhodnou formou pohybových aktivit, neboť nedochází k nežádoucímu zatěžování kloubů, zároveň však vodní prostředí podporuje rozvoj svalové síly, dýchacího systému a vodorovná poloha těla při plavání usnadňuje žilní návrat krve. V neposlední řadě má pohyb ve vodním prostředí nezastupitelnou rehabilitační funkci. Nelze opomenout ani působení na psychiku jedince. Specifi ka vodního prostředí totiž člověku s pohybovými obtíženi poskytují mnohdy jedinečnou možnost samostatného pohybu bez závislosti na pomoci druhého člověka či kompenzačních pomůcek. V rámci programu plavecké výuky podle Halliwickova konceptu, který byl sestaven z 10 plaveckých lekcí, jsme v rámci případové studie sledovali psychickou odezvu jednotlivých lekcí i celého programu. K hodnocení osobnostních charakteristik a subjektivních prožitků a stavů osobnosti jsme použili Dotazník SPARO (Mikšík, 2004a), Dotazník SUPSO (Mikšík, 2004b), Osobnostní anketu pro plavce (Pacholík, 2012), pozorování a rozhovor. Získané výsledky naznačují pozitivní vliv plaveckého programu na zmírnění negativních psychických stavů ve vztahu k vodnímu prostředí, jako je úzkost, nepokoj a sklíčenost, a postupné zvyšování míry psychické pohody, aktivity a činorodosti, pocitů síly a energie spojené s pozitivním očekáváním. Většina těchto změn se projevila jak v jednotlivých lekcích, tak z hlediska hodnocení změn v průběhu celého programu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info