Metabolický syndrom-mezioborový problém

Logo poskytovatele
Autoři

DOVRTĚLOVÁ Lenka HRNČIŘÍKOVÁ Iva KUMSTÁT Michal STRUHÁR Ivan

Rok publikování 2014
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Konference Metabolický syndrom-mezioborový problém byla pořádána ve dcnech 18. -20.9. 2014 Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity společně s partnerskými organizacemi – Českou společností tělovýchovného lékařství a Univerzitou Palackého v Olomouci. Téma Metabolického syndromu má rozsáhlé konsekvence, ať už v oblasti medicínské, tělovýchovné či sociální. Konference zdůraznila interdisciplinární problém a bylo poukázáno na úlohu odborníků působících v souvisejících odvětvích. Styčnými tématy konference byli: Nové trendy v diagnostice a léčbě metabolického syndromu, Predispozice a rizikové faktory metabolického syndromu, Rizika pohybové aktivity spojená s metabolickým syndromem, Intervenční programy v prevenci a léčbě metabolického syndromu, Dětská obezita a její rizika, Role pedagoga v prevenci civilizačních onemocnění. Konference byla vyústěním tříletého projektu OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0039 – Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu. Konference byla rovněž určená studentům Fakulty sportovních studií, kteří se v průběhu trvání projektu účastnili stáží na pracovištích, se kterými byla v rámci projektu navázána spolupráce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info