Filosofie sportu

Logo poskytovatele
Autoři

HURYCH Emanuel

Rok publikování 2014
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Tento text si klade za cíl pokusit se přesvědčit studenty, že je možné a žádoucí zkusit propojit dva zdánlivě zcela odlišné světy: praktický svět sportu a pohybu s abstraktním světem filosofie. Filosofie směřuje k hlubší podstatě sledovaných jevů, což však není možno v rámci základního přehledu, jímž především e-learningová opora studijního předmětu je, podrobněji zachytit. Proto je tento učební materiál pojat jako strukturovaný, informativní a inspirativní. Učební text přináší úvod do problematiky filosofické tematizace sportu a poměrně podrobně studenty seznamuje s vývojem této disciplíny, s prostředím a lidmi, kteří jsou s ní spjati. Samotný obsah e-learningu je pak rozdělen především podle toho, na jaké oblasti problémů se zaměřila témata konferencí nejvýznamnějších asociací pro filosofii sportu a tematicky laděná čísla vědeckých časopisů. Do jisté míry se v této struktuře zračí i preference autora tohoto textu. Samozřejmě, že celkově je koncepce e-learningu určena snahou o udržení vyváženosti témat a přístupů k nim.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info