Intervenční programy v léčbě dětí s metabolickým syndromem

Logo poskytovatele
Autoři

STRUHÁR Ivan SIGMUND Erik SIGMUNDOVÁ Dagmar VORÁČOVÁ Jaroslava

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Čast kapitoly monografie pojednává o problematice tvorby a samotné realizace intervenčních programů v prevenci a léčbě metabolického syndromu.Nadváha a obezita jsou v současnosti považovány za závažné zdravotní problémy spojené s řadou nežádoucích důsledků, jako jsou zhoršená glukózová tolerance, kardiovaskulární onemocnění, nealkoholická steatóza jater, ale i nízká kvalita života související s nízkým sebevědomím. Efektivní nástroje v oblasti veřejného zdraví, které by redukovaly nežádoucí výskyt nadváhy a obezity u dětí, jsou ale stále omezené. V důsledku nízké úrovně každodenní PA a převažujícího sedavého způsobu života souvisí specifické příčiny obezity s dlouhodobou pozitivní energetickou bilancí. Většina intervenčních programů se zaměřuje pouze na ovlivnění jediné složky (zvýšení PA v denním režimu). Tuto koncepci je však nutné při tvorbě intervenčního programu doplnit o výživové poradenství a také o konzultace při řešení psychických problémů. Díky povinné školní docházce mohou školy dlouhodobě poskytovat vhodné zázemí pro realizaci intervenčních programů se zaměřením na podporu zdraví u všech dětí.Přestože již byla v literatuře popsána řada doporučení a efektivních programů se zaměřením na prevenci obezity, její výskyt celosvětově neklesá. Cílem kapitoly je poskytnout čtenáři orientaci při tvorbě a následné implementaci programů do praxe u dětí s metabolickým syndromem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info