Pohybová intervence metabolického syndromu a její rizika

Logo poskytovatele
Autoři

DOVRTĚLOVÁ Lenka KAPOUNKOVÁ Kateřina KNAPPOVÁ Věra KOPŘIVOVÁ Jitka STEJSKAL Pavel TOMÁŠKOVÁ Iva

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Kapitola monografie pojednává o rizicích pohybové intervence metabolického syndromu. V kapitole je řešena problematika pohybové aktivity a jejího vlivu na zdraví člověka. Dále autoři popisují zátěžová vyšetření a jejich roli při preskripci pohybové aktivity ve smyslu prevence náhlé srdeční příhody, ale i objektivní prostředek stanovení optimálního intervalu tepové frekvence při aerobní zátěži. V další části kapitoly je dopodrobna řešena preskripce pohybového programu a to i v různých populačních segmentech. Poslední část kapitoly je věnována riziku poškození pohybové soustavy vlivem provádění PA při metabolickém syndromu. Mezi nejdůležitější faktory autoři řadí frekvenci a intenzitu zatížení, typ pohybové aktivity, tělesné složení, genetické faktory, vrozené vady, nízkou úroveň motorického učení, komorbidity, věk a pohlaví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info