Vznik a vývoj definice metabolického syndromu

Logo poskytovatele
Autoři

HEJMALOVÁ Michaela GRMELA Roman

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Klíčová slova metabolic syndrome; definition; Reaven
Popis Vzájemné vztahy a souvislosti patologických stavů, jako je diabetes, obezita a vysoký krevní tlak jsou známy již od starověku, kdy byly pozorovány formy diabetu vázané na obezitu. Avšak problematika metabolického syndromu je spojována až s Geraldem M. Reavenem. Z tohoto pohledu je metabolický syndrom tedy onemocnění relativně mladé, definované před 26 lety. Za tuto dobu byla jeho definice opakovaně měněna a doplňována. Začaly se objevovat nejrůznější termíny a názvy, kdy snad žádná jiná diagnóza neměla více synonym než metabolický syndrom, např. dysmetabolický syndrom, civilizační syndrom, syndrom inzulinové rezistence, kardiometabolický syndrom a mnoho dalších. Význam i samotná existence metabolického syndromu byla několikrát zpochybněna. Klinická definice metabolického syndromu však pomáhá identifikovat osoby s prediabetem a vysokým kardiovaskulárním rizikem, což umožňuje časné zahájení nutriční a pohybové intervence nebo případné zahájení farmakologické léčby jednotlivých rizikových faktorů. Jedině tímto způsobem lze snížit neustále stoupající výskyt diabetu mellitu 2. typu a ovlivnit vysoké kardiovaskulární riziko u osob s metabolickým syndromem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info