Problematika testování aerobní zdatnosti u dospělé populace

Logo poskytovatele
Autoři

ADAMÍK Richard CACEK Jan

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova Aerobic endurance; Fitness tests; Fieldtests; Cooper; Step test; Walk test
Popis V článku autoři analyzují možnost využití různých testů aerobní zdatnosti se zaměřením na široký segment populace. V analýze jsme pracovali se skupinami běžeckých testů, Walk testů a Step testů. Výběr byl proveden prostřednictvím analýzy dříve naměřených dat. Následná selekce v praxi realizovatelných testů byla vykonána na základě předem určených kritérií, která pramenila z vědeckých poznatků a zkušeností examinátorů. Jako kritéria byla určena: široká věková škála použití; materiální, časová a finanční nenáročnost; možnost změřit víc probandů současně, přiměřený počet examinátorů vzhledem k počtu testovaných osob a vysoká validita a reliabilita testu. Pro účely testování aerobní zdatnosti populace vyšel jako nejvhodnější McArdlův Queens College Step Test.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info