Statistické metody v kinantropologii a antropomotorice

Autoři

ZHÁNĚL Jiří

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis V předloženém příspěvku jsme se zabývali možnostmi a významem statistických metod ve vědním oboru kinatropologie. V krátkém historickém úvodu jsme prezentovali vývoj využití statistických metod, teorie měření a testování ve sportu. Možnosti využití statistických metod (analýza rozptylu a konfi rmativní faktová analýza) jsme demonstrovali na dvou příkladech z kinantropologického výzkumu. Metoda analýzy rozptylu měla při mezinárodním výzkumu motorické výkonnosti studentů tělesné výchovy realizovaného v letech 1994–1998 zjistit, jak se odlišuje úroveň studentů TV na tělovýchovných vysokých školách středoevropských států (Olomouc, Katovice, Bratislava, Lublaň a Innsbruck). Druhá studie prezentuje možnosti využití metody konfi rmativní faktorové analýzy na příkladu výzkumu struktury motorických předpokladů studentů tělesné výchovy FTK UP v Olomouci s cílem komparace výsledků získaných pomocí explorativní a konfi rmativní faktorové analýzy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info