Analýza úrovně antropometrických a silových charakteristik tenistů a tenistek vevěku 11-12 let

Autoři

PAČES Jiří ZHÁNĚL Jiří VODIČKA Tomáš MUDRA Pavel VILÍM Martin HUBÁČEK Ondřej

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/Studia-sportiva-2016-10-1-pdf.pdf
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova inter gender difference'. hand dynamometer'. strength'. tennis'. test
Popis Problematikou významu silových schopností ve sportu a v tenisu se zabývá mnoho autorů, v tenisu se síla projevuje především v razanci úderů, rychlosti podání a lokomoci pohybu. Cílem příspěvku je analýza úrovně základních antropometrických a silových charakteristik tenistů a tenistek, posouzení intersexuálních rozdílů a zjištění míry závislosti mezi antropometrickými a silovými charakteristikami. Výzkumný soubor je tvořen českými tenisty (n = 221) a tenistkami (n = 193) ve věku 11,0-12,9 let. Výzkumná data byla získána v letech 200-2010 pomocí testové baterie TENDIAG 1. Analýza výzkumných dat prokázala, že pocházejí z normálního rozložení. Úroveň základních antropometrických a silových proměnných je vyjádřena pomocí základních statistických charakteristik pro jednotlivé proměnné: soubor tenistů (n = 221, tělesná výška: V = 155,10 ± 7,62, hmotnost: H = 43,50 ± 6,68, maximální síla herní ruky: MS = 25,14 ± 4,59, relativní síla herní ruky: RS = 0,58 ± 0,09), soubor tenistek (n = 193, tělesná výška: V = 154,60 ± 6,94, hmotnost: H = 43,49 ± 7,17, maximální síla herní ruky: MS = 23,08 ± 4,61, relativní síla herní ruky: RS = 0,53 ± 0,09). Věcná významnost intersexuálních rozdílů byla posouzena pomocí Cohenova d, věcně významné rozdíly byly prokázány pouze v případě RS (d = 0,56, střední efekt) a MS (d = 0,45, nízký efekt). Věcně významná závislost byla u souboru tenistů prokázána mezi V a H (r = 0,71, r2  = 0,50; střední efekt), dále mezi V a MS (r = 0,59, r2  = 0,35; střední efekt) a mezi H a MS (r = 0,59, r2  = 0,35, střední efekt). U souboru tenistek byla prokázána věcně významná závislost mezi V a H (r = 0,75, r2  = 0,56; střední efekt), dále mezi H a MS (r = 0,64, r2  = 0,41, střední efekt) a rovněž mezi maximální a relativní silou (r = 0,58, r2  = 0,34; střední efekt).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info