Ability of reproduction rhythm and sustain it in dancers

Název česky Schopnost tanečníků reprodukovat rytmus a udržet ho
Autoři

KAPOUN Pavel ZVONAŘ Martin

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/Studia-sp-2-2016-2.pdf
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova expert assessment;rhytmic skills;rhythm;BPM
Popis Cílem našeho měření bylo pomocí odborného posuzování zjistit, jak testované osoby, aktivní tanečníci, dokáží reprodukovat rytmus a zároveň tento rytmus udržet. Průměrný věk testovaných osob je 21,53 let, směrodatná odchylka je 6,80 let. Jako pohybový – taneční akt reprodukci rytmu jsme si zvolili jednoduchý lokomoční pohyb, který je základním prvkem v tanci – chůze. Soubor 102 tanečníků byl testován na 4 různá tempa rytmu, tak abychom zjistili jejich schopnost reprodukovat rytmus od pomalých až po rychlé rytmy. Zvolili jsme si tempa 80 BPM, 100 BPM, 120 BPM a 140 BPM (beat per minute). Hodnocení bylo prováděno metodou odborného posuzování na základě škálování. Testování prováděla kvalifikovaná osoba s více jak 20letou praxí v tanečním oboru. Ze získaných dat jsme zjistili, že pomalejší tempo je pro testované osoby náročnější na jeho reprodukci a udržení tempa. Naopak, rychlejší tempo je pro testované osoby jednodušší na reprodukci a udržení tempa – Spearmanův koeficient pořadové korelace je statisticky významný p-value < 2.2e–16. U hodnocení rychlejšího tempa rytmu můžeme tento výsledek vysvětlit tak, že reprodukované tempo je natolik rychlé, že může docházet i k určité chybě při odborném posuzování. Prokázali jsme, že toto testování lez provádět v každém sportovním odvětví, které klade vysoké nároky na rytmus a rytmické schopnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info