Pohybová aktivita studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně

Autoři

HAMMEROVÁ Tereza CACEK Jan ONDRÁČEK Jan KRÁLOVÁ Tereza HLAVOŇOVÁ Zuzana

Rok publikování 2017
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Výzkum pohybové aktivity studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity je uskutečněn za využití dlouhé verze mezinárodního dotazníku IPAQ. Soubor hodnot (N = 106) je rozdělen dle následujících kritérií: pohlaví, kuřáctví a BMI. Cílem výzkumu je u vybraných kategorií postihnout rozdíly v pohybové aktivitě. Střední hodnoty vybraných skupin jsou navzájem porovnávány prostřednictvím Kruskal-Wallisova testu, protože data nepocházejí z normálního rozložení při hladině významnosti ? = 0,05. Statisticky významné rozdíly pozorujeme pouze mezi skupinami respondentů s normální váhou a nadváhou, a to u středně zatěžující PA (p = 0,0402; 2 = 0,06), intenzivní PA (p = 0,0149; 2 = 0,11), celkovém skóre IPAQ (p = 0,0197; 2 = 0,11) a u 1. části IPAQ (p = 0,0037; 2 = 0,12) při ? = 0,05. Respondenti s nadváhou vykazují více času stráveného pohybovou aktivitou [MET-mintýden-1]. Z hlediska pohlaví tráví muži více času intenzivní PA jak ženy a při celkovém vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, že dosahují rovněž lepších výsledků. Ženy ve srovnání s muži tráví více času středně zatěžující PA a chůzí. Dané výsledky již ovšem nejsou statisticky významné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info