Vývoj počtu účastníků a vhodnost počtu postupových míst na CrossFit Open 2011–2017

Autoři

BOZDĚCH Michal KOLÍNSKÝ Roman ZHÁNĚL Jiří

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://journals.muni.cz/studiasportiva/article/view/10451
Doi http://dx.doi.org/10.5817/StS2018-2-1
Klíčová slova elimination rounds; regions; evolutionary trends; physical fitness
Popis CrossFit je všestranně orientovaný tréninkový program zaměřený na rozvoj celkové kondiční připrave-nosti. K získání titulu „Fittest on Earth“ musí účastníci projít tříkolovým eliminačním systémem (CrossFit Open, Regions, Games). Cílem studie je analýza vývoje počtu účastníků v letech 2011–2017 mužů (n = 1 012 297) a žen (n = 702 011) v prvním eliminačním kole a posouzení vhodnosti počtu postupových míst v jednotlivých regionech. Výzkumná data získaná z veřejně dostupných zdrojů prokázala vzrůsta-jící lineární vývojový trend počtu účastníků (R2 = 0,98–0,99), počet mužů byl v celém období vyšší oproti počtu žen. V kategorii Individual Men (IM) byl v regionu Evropa v roce 2017 zaznamenán nejvyšší počet účastníků (n = 40 716; tj. 0,006 % z obyvatel regionu), nejmenší počet účastníků byl v roce 2017 zjištěn v regionu Západní Kanada (n = 3 678, tj. 0,028 % z obyvatel regionu). V kategorii Individual Women (IW) byl v regionu Evropa v roce 2017 zaznamenán nejvyšší počet účastnic (n = 21 742, tj. 0,003 % z obyvatel regionu), nejmenší počet účastnic byl zjištěn v regionu Západní Kanada (n = 3 596, tj. 0,027 % z obyva-tel regionu). Nedostatek dobré shody počtu postupových míst byl v kategorii IM zjištěn v letech 2016 a 2017, v kategorii IW byla zjištěna dobrá shoda v celém sledovaném období 2011–2017. Test poměru šancí prokázal, že v roce 2017 měli účastníci ze Západní Kanady 12,22krát větší šanci na postup než účastníci z Latinské Ameriky, zatímco účastnice ze stejných regionů měly 7,03krát větší šanci na po-stup. S ohledem na zjištěné výsledky lze pro kategorii IM doporučit úpravu počtu postupových míst a rozdělení regionu Evropa.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info