Analýza úrovně antropometrických a rychlostních charakteristik tenistů a tenistek ve věku 13-14 let.

Autoři

PAČES Jiří ZHÁNĚL Jiří

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://journals.muni.cz/studiasportiva/article/view/8774
Klíčová slova anthropometry;intergender differences;speed;tennis;motoric test
Popis V současném moderním tenisu je trendem rychlá a razantní hra, rychlost patří spolu se sílou a koordinací k důležitým faktorům ovlivňujících sportovní výkon. Rychlost se projevuje nejen v pohybu po kurtu, ale i v rychlosti reakce, resp. v jednotlivých úderech. Cílem studie bylo posouzení úrovně základních antropometrických (tělesná výška, V; hmotnost, H) a rychlostních (agility test, AT) charakteristik českých juniorských tenistů a tenistek, posouzení významnosti intersexuálních rozdílů a zjištění míry závislosti mezi sledovanými proměnnými. Výzkumný soubor byl tvořen tenisty (n=212) a tenistkami (n=217) ve věkové kategorii 13-14 let. Pomocí testové baterie TENDIAG1 byla v letech 2000-2015 získána výzkumná data, z nichž byly vypočítány základní statistické charakteristiky souboru tenistů (n=212, V=170,30+-8,96 cm, H=57,20+-9,25 kg, AT=13,56+-0,69 s) a tenistek (n=217, V=168,70+-12,22 cm, H=55,85+-11,10 kg, AT=14,05+-1,18 s). Věcná významnost intersexuálních diferencí byla posouzena pomocí výpočtu Cohenova d. Mezi úrovní antropometrických znaků tenistů a tenistek nebyl prokázán věcně významný rozdíl (V, d=0,14; H, d=0,13), střední míra věcné významnosti diferencí byla zjištěna v testu běžecké rychlosti (d=0,50) ve prospěch tenistů. Vysoká věcně významná závislost mezi tělesnou výškou a hmotností byla prokázána jak u tenistů (r=0,84), tak i u tenistek (r=0,73). Středně významná závislost mezi běžeckou rychlostí a tělesnou výškou, resp. hmotností (r=0,45, resp. r=0,43) byla prokázána u tenistů, malá věcně významná závislost mezi běžeckou rychlostí a tělesnou výškou, resp. hmotností (r=0,24, resp. r=0,16) byla prokázána u tenistek. Pro účely tréninku lze proto uvažovat o koedukovaných tréninkových jednotkách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info