Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

SVOBODOVÁ Lenka CACEK Jan SEBERA Martin VODIČKA Tomáš KRÁLOVÁ Tereza HAMMEROVÁ Tereza RACEK Oldřich HŘEBÍČKOVÁ Sylva HLAVOŇOVÁ Zuzana HLAVOŇOVÁ Dita REGULI Zdenko HRAZDÍRA Eduard

Rok publikování 2019
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Výrazným rysem demografického vývoje v České republice je zvyšující se počet obyvatel ve věku 65 a více let. Dynamicky roste podíl osob vyššího věku, prodlužuje se délka života, klesá porodnost. S prodlužující se délkou života úzce souvisí i jeho kvalita. Vzhledem k současnému celosvětovému trendu stárnutí populace je značná pozornost věnována výzkumům o korelátech, tedy faktorech pozitivně či negativně asociovaných k úspěšnému stárnutí. Za posledních pět let bylo na Fakultě sportovních studií zapojeno do vědeckých studií více než 200 osob nad 60 let. Zkoumali jsme různé typy pohybových aktivit a jejich vliv na parametry související s kvalitou života. Shrnutí doporučení vyplývajících z načerpaných zkušeností, upozornění na kritické body a limity byly sepsány do této publikace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info