On selected problems of low representation of women in coaching

Název česky K vybraným problémům nízkého zastoupení žen v trenérství
Autoři

JAKUBCOVÁ Kateřina JŮVA Vladimír ROČEK Michal

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Trenéři sehrávají klíčovou roli v rozvoji sportu na všech úrovních. Často se však mluví o nedostatku trenérů. Tento problém je umocněn skutečností, že ženy tvoří mezi sportovními trenéry jen malou část. Problematice zastoupení žen v trenérství se věnuje značná pozornost posledních čtyřicet let. Nedostatek trenérek řeší na mezinárodní i národní úrovni politické a sportovní orgány a objevilo se mnoho projektů podporujících ženy v trenérství. Výzkumy ale ukazují, že zastoupení žen v trenérství se prakticky nezvyšuje. Dílčím cílem našeho empirického šetření bylo zjistit důvody nízkého zastoupení žen mezi sportovními trenéry. Oslovili jsme ženy (dotazníkové šetření, N = 103, průměrný věk 24,3 let), které se na výkonnostní nebo vrcholové úrovni věnují různým sportům a zároveň se cítí „na konci“ své aktivní sportovní dráhy a realisticky přemýšlejí o profesionální budoucnosti po skončení své sportovní kariéry. Mezi nejčastější důvody, které negativně ovlivňují pokračování oslovených sportovkyň jako trenérek, respondentky uvádějí nízkou finanční odměnu spojenou s trenérstvím a ztrátu volného času. Mezi další důvody, proč ženy neuvažují o trenérské práci, patří nedostatek profesionálních ambicí a respektu ze strany sportovních asociací a klubů. Přibližně polovina oslovených sportovkyň má zájem nadále zůstat ve sportu jako trenérky, ale současně si jsou vědomy v této oblasti mnoha překážek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info