Physical Fitness of Army forces of the Czech Republic

Název česky Fyzická zdatnost armády České republiky
Autoři

BUGALA Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://conference.fsps.muni.cz/media/3249608/proceedings-12th-conference.pdf
Klíčová slova Army forces; physical fitness; physical fitness tests; security forces performance
Popis Nadcházející změny historie Historie překladů bude brzy k dispozici pouze při přihlášení a bude se spravovat centrálně na stránce Moje aktivita. Předchozí historie bude v rámci tohoto upgradu vymazána. Překlady, které si chcete zapamatovat a použít později, si proto uložte. Rozumím 2600/5000 Úvod: Činnost bezpečnostních sil a ozbrojených sil závisí na dvou parametrech: psychologické úrovni a fyzické kondici. Tyto dvě složky jsou hlavními částmi výběrového řízení. Fyzická zdatnost je tématem, o kterém se bude diskutovat, zejména s ohledem na bezpečnostní síly nebo ozbrojené síly (Bonneau, Brown 1995; Sörensen et al. 2000). Fyzická příprava zásadně ovlivňuje výkon policisty nebo vojáka a je spojena s řízením stresu a zásahy do služeb nebo s bojovými úkoly (Gershon et al. 2008; Darryl 2000). Tento výzkum je zaměřen na fyzickou zdatnost armádních sil. Tento výzkum je důležitý nejen proto, že by měl vést k rozšíření portfolia a studijních oborů obohacujících znalosti, jako je Speciální vzdělávání bezpečnostních složek (SESB) a Aplikovaná sportovní výchova bezpečnostních složek (ASEBS) na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Univerzita, ale také chce být velkým přínosem pro bezpečnostní síly nebo samotné ozbrojené síly (Bugala, Reguli, Čihounková 2015; Reguli, Bugala, Vít 2016). Cíl: Cílem studie je zjistit úroveň fyzické zdatnosti armádní síly České republiky. Metodologie: Návrh výzkumu jako popisný a kvantitativní. Údaje z testu fyzické zdatnosti byly shromážděny od jednotlivých Armádních sil České republiky za poslední 4 roky (2015, 2016, 2017 a 2018). Kvantitativní údaje byly analyzovány na základě statistických metod. Po provedení základních statistických a normálních testů jsme se zaměřili na ANOVA. Celkový počet respondentů byl v roce 776. Poměr mezi pohlavími byl 698: 78. Výsledky: Po porovnání testů fyzické zdatnosti s funkcí Sit Up, Press Up, Pull Up, Stay in Pull Up, Cooper Test a Plavání 300 m za poslední čtyři let nedošlo k žádné významné změně fyzické kondice. Všechny disciplíny měly téměř stejnou hodnotu s výjimkou cvičení s názvem Stay in Pull Up. Toto cvičení je pro ženy. V roce 2015 bylo testováno 15 žen, v roce 2016 bylo testováno 25 žen, v roce 2017 bylo testováno 25 žen a v roce 2018 bylo testováno pouze 10 žen. Malý počet žen, které testovaly, je způsoben skutečností, že ženy jsou v armádě není tak běžné jako u mužů. Závěr: Můžeme říci, že důraz na fyzický výkon v bezpečnostních a armádních silách je stále aktuální. Nezaznamenali jsme žádné významné rozdíly mezi testovanými roky 2015, 2016, 2017 a 2018. Díky tomuto zjištění můžeme konstatovat, že v armádě České republiky je neustále udržována fyzická kondice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info