Rekonstrukce prsou u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu - náš přístup.

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sportovních studií, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

VENTRUBA Tomáš BRANČÍKOVÁ Dagmar VENTRUBA Pavel MINÁŘ Luboš FELSINGER Michal VOMELA Jindřich

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2021-6-4/rekonstrukce-prsou-u-pacientek-s-brca-mutaci-a-karcinomem-prsu-nas-pristup-129092
Doi http://dx.doi.org/10.48095/cccg2021374
Klíčová slova breast cancer; BRCA mutations; mastectomy; breast implants; expander; immediate breast reconstruction; delayed reconstruction; tissue lobe
Přiložené soubory
Popis Cíl práce: Rozbor našeho přístupu k rekonstrukci prsou po mastektomii u žen s karcinomem prsu a/nebo BRCA mutací. Onkoplastická chirurgie umožňuje výkony dostatečně radikální a s velmi dobrým kosmetickým efektem. S rozvojem programů na genetické testování narůstá i nutnost profylaktických výkonů. Lze využít jednostranného kurativního výkonu a současně profylaktické operace na prsu druhém. Metodika: Využíváme možnosti okamžité rekonstrukce prsou v jedné době se subkutánní kůži šetřící mastektomií i modifikované mastektomie. Rekonstrukce řešíme buď expandérem a v druhé době vložením silikonového implantátu, nebo přímo vložením implantátu samotného či v kombinaci s využitím autologní tkáně podle toho, jak je plánována další onkologická léčba (chemoterapie nebo radioterapie). Výsledky: V období duben 2017 – květen 2020 bylo provedeno 103 rekonstrukčních operací u 58 žen s karcinomem prsu a/nebo BRCA mutací. Z toho bylo 52 okamžitých rekonstrukcí u nepokročilých nádorů. Tkáňový expandér byl vložen u 27 žen (46,6 % souboru) s lokálně pokročilými nádory a nutností následné radioterapie (18 okamžitých a 9 odložených rekonstrukcí). Prsní implantáty byly použity u 52 žen (89,7 % souboru) v celkovém počtu 80 implantátů. Rekonstrukce prsu vlastní tkání byla provedena u 8 žen, z toho 5 výkonů v rámci okamžité rekonstrukce. Pooperační komplikace byla u 11 žen a bylo provedeno 15 korekčních výkonů (12,7 % operací). Závěr: Rekonstrukce prsu je komplexní soubor technik, kterými lze jakékoliv pacientce vytvořit prs, tak aby nebyla odkázána na epitézu. Větší riziko komplikací je u pacientek s lokálně pokročilým onemocněním, které podstupují neoadjuvantní chemoterapii a radioterapii. S rostoucím počtem rakoviny prsu stoupá poptávka po rekonstrukčních výkonech, zejména okamžitých rekonstrukcích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info