The Organisation of Formal Education of Fencing Coaches in Hungary, Great Britain and the Czech Republic

Název česky Organizace formálního vzdělávání trenérů šermu v Maďarsku, Velké Británii a České republice
Autoři

ROČEK Michal JŮVA Vladimír JAKUBCOVÁ Kateřina

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://journals.muni.cz/studiasportiva/issue/view/1169/569
Doi http://dx.doi.org/10.5817/StS2021-2-6
Klíčová slova coach education; fencing; fencing coach; coaching school; coaching projects
Popis Článek se zabývá programy formálního vzdělávání trenérů šermu v Maďarsku, Velké Británii a v České republice. Na základě obsahové analýzy především kurikulárních dokumentů jsme identifikovali a popsali shody a rozdíly v přístupech k trenérskému vzdělávání, a to především z hlediska legislativních, organizačních a obsahových aspektů. Výzkum ukazuje, že cesta k trenérské excelenci trvá v různých zemích různě dlouho. Dokonce je v ostrém kontrastu s formálním licenčním vzděláváním některých šermířských federací, pokud jde o bakalářský studijní program. Rozdíly se objevují také v přístupu k organizaci praktické výuky. Tradičněji koncipované trenérské vzdělávání v Maďarsku a České republice se odlišuje od vzdělávání ve Velké Británii z filozofického i obsahového hlediska, konkrétně v tématech, jako je aplikace měkkých dovedností a dále ve vymezování, plánování a hodnocení cílů v trenérské praxi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info