Porovnání účinku HIIT metod na změnu zdatnosti a složení těla

Autoři

FLORIAN Jan

Rok publikování 2022
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Cílem práce je porovnání účinnosti dvou osmitýdenních intervenčních HIIT programů a zjištění, která metoda bude mít větší vliv na aerobní a anaerobní kapacitu, potažmo složení těla. Výzkumný vzorek sestává ze dvou intervenčních skupin a jedné skupiny kontrolní. Skupiny tvoří muži, rekreační sportovci (25-45 let). Měření proběhne na začátku cyklu, v jeho polovině a po dokončení intervence a účinnost bude dokazována prostřednictvím Wingate testu (anaerobní kapacita) spiroergometrického vyšetření na běhátku pro zjištění VO2 max (aerobní kapacita) a pomocí InBody (zjištění složení těla). Prvním intervenčním programem je tzv. Tabata, kdy probandi provádějí cvičení v maximální zátěži 20s s 10s odpočinkem v osmi kolech. Ve druhém intervenčním programu je změna proměnné fáze odpočinku na 20s. Cílem je zjištění a porovnání účinnosti, a s ohledem na zdraví cvičenců a udržitelnost aplikace v čase také posouzení, zda-li náročnější znamená efektivnější, přičemž velmi intenzivní znamená rizikovější. Vzhledem k omezenému počtu probandů (30-45) bude účinnost dokazována pomocí Cohenova d. Doposud byla provedena pilotní studie jejíž výsledky byly v kontextu plánovaného výzkumu prezentovány na konferenci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info