Pohybová aktivita u účastníků Speciálních olympiád a nesportujících dětí s mentálním postižením

Autoři

KAMPASOVÁ Jitka VÁLKOVÁ Hana RACEK Oldřich

Rok publikování 2023
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://casopisapa.upol.cz/index.php?task=convert.getpdf&id=24&filename=APA-13-2_web.pdf
Klíčová slova participants SO; non-sporty children; Movbands; physical activity; developmental trends
Popis Cílem výzkumu je porovnat pohybovou aktivitu (PA) mezi pravidelně sportujícími dětmi, které se účastní soutěží Speciálních olympiád (SO), s nesportujícími dětmi s mentálním postižením (MP) a dále zjistit vliv letních prázdnin na jejich PA. Pro zjištění PA byly použity přístroje Movbandy. Účastníci výzkumu jsou žáci s MP ve věku 8–19 let. Celkově byla provedena 4 měření žáků v průběhu 2 let (počet účastníků SO byl n = 3, n = 16, n = 15, n = 12 a počet nesportujících dětí byl n = 20, n = 21, n = 21, n = 21). Soubor účastníků SO má průměrně o 1 611 kroků denně vyšší PA než nesportující děti s MP, což dosahuje 106 % normy. Trend PA u účastníků SO je konvexní a letní prázdniny nemají na jejich PA žádný vliv. Pohybová aktivita nesportujících dětí dosahuje 94 % normy. Trend PA u nesportujících dětí je nevyrovnaný a letní prázdniny způsobují snížení jejich PA. Chlapci v SO mají o 2 645 kroků denně vyšší PA oproti nesportujícím chlapcům. Naopak dívky v SO mají o 742 kroků denně nižší PA oproti nesportujícím dívkám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info