KOMPARACE VLIVU AKUTNÍ APLIKACE DYNAMICKÉHO A PNF STREČINKU NA EXPLOZIVNÍ SILOVÉ SCHOPNOSTI HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN U STUDENTŮ FSPS

Autoři

ADAMÍK Richard CACEK Jan ROSENBERKOVÁ Andrea

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova Dynamic Stretching PNF stretching Explosive strenght Warm up
Popis V naši studii jsme se zabývali problematikou vlivem akutní aplikace dynamického a PNF strečinku ve vztahu k explozivním silovým schopnostem horních a dolních končetin. Testovaný soubor tvořili muži – studenti Fakulty Sportovních Studií MU v Brně (n=15) ve věku 20 - 25 let. Vliv aplikace dynamického a PNF strečinku na explozivní silové schopnosti byl šetřen prostřednictvím standardizovaných testů vertikální výskok, skok daleký z místa snožmo a hod medicinbalem obouruč (2kg). Testování proběhlo za standardních podmínek (shodný čas, teplota, místo) v dvoutýdenním intervalu mezi aplikací různých druhů strečinku. Testované osoby (TO) absolvovali dva pokusy, do výpočtu byl zahrnutý lepší výkon. Z výsledků plyne, že testovaný soubor (TS) nevykazuje na 5% hladině významnosti signifikantní statistické rozdíly mezi hodnotami sledovaných parametrů při aplikaci dynamického a PNF strečinku (vertikální výskok p = 0,176, skok daleký z místa p = 0,476, hod medicinbalem p = 0,383).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info